EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
RODO - Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Ochrona danych osobowych - RODO /Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO/

EMEA Gateway spełnia standardy ochrony danych wprowadzone Rozporządzeniem UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), które będzie obowiązywać od 25 maja 2018.

Ochrona danych osobowych - RODO /Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO/

EMEA Gateway spełnia standardy ochrony danych wprowadzone Rozporządzeniem UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), które będzie obowiązywać od 25 maja 2018.

Dane osobowe pozyskujemy wyłącznie poprzez samodzielne wprowadzenie ich przez naszych kontrahentów i inne osoby zainteresowanie uzyskaniem informacji merytorycznych i składaniem zamówień w obszarze aktywności biznesowej EMEA Gateway. Państwa dane osobowe zdeponowane w EMEA Gateway są bezpieczne. Nigdy nie udostępniamy ich nikomu, kto nie ma bezpośredniego udziału w wypełnieniu zamówionych przez Państwa wymagań biznesowych.

Złożenie zamówienia jest jednoznacznym udzieleniem zgody dla EMEA Gateway na wykorzystanie otrzymanych danych osobowych w celu zrealizowania zamówienia dostawy produktów, projektów, usług i informacji merytorycznych.

Administratorem Państwa danych jest firma EMEA Gateway. Bezpieczeństwo przechowywania danych zapewnia firma hostingowa home.pl. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane poza UE.

Państwa dane przechowujemy wyłącznie w celu oficjalnego archiwizowania relacji biznesowych zgodnie z wymogami polskiego prawa. Nie współpracujemy z żadnymi podmiotami zewnętrznymi, które mogłyby w jakikolwiek sposób korzystać z powierzonych nam danych osobowych do innych celów niż wynikających z obowiązków prawnych.

Niniejsze zasady ochrony danych osobowych dotyczą wszystkich osób odwiedzających nasze strony internetowe i korzystających z oferowanych usług. Wszystkie dane są przez nas przechowywane i przetwarzane zgodnie z polskimi przepisami prawnymi dotyczącymi prywatności danych i bezpieczeństwa danych.

Aby łatwiej oszacować zainteresowanie ofertą EMEA Gateway, rejestrujemy adresy IP (dana nieosobowa) odbiorców naszych informacji prezentowanych w portalu firmowym. Dane nieosobowe (anonimowe adresy IP) są przechowywane w formie, która nie pozwala na identyfikację konkretnej osoby.

Firmową politykę prywatności prezentujemy w zakładce Odpowiedzialność i Prawa Autorskie.

Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek uwagi czy wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych, prosimy o niezawodny kontakt z EMEA Gateway.

Odpowiedzi na pytania

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas dobrowolnego zakładania konta informacyjnego (Newsletter) i w związku z dokonywanymi transakcjami.

Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez EMEA Gateway?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji złożonych zamówień, w tym do:

1. Umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania funkcjonalności serwisu internetowego EMEA Gateway
2. Realizacji zawartych umów sprzedaży produktów i usług
3. Obsługi zgłoszeń i zapytań przesyłanych drogą elektroniczną /np. email, formularz zgłoszeniowy/
4. Kontaktowania się z Państwem w celach związanych z obsługą złożonych zamówień i zgłoszeń.

Czy dane osobowe są przetwarzane w innych celach?

EMEA Gateway NIE PRZETWARZA Państwa danych osobowych w innych celach, zwłaszcza w zakresie:

1. Monitorowania aktywności np. poprzez wyszukiwanie słów kluczowych czy zamieszczanie dopasowanych ofert lub reklam
2. Prowadzenia wobec Państwa ukierunkowanych działań marketingowych
3. Prowadzenia badań i/lub statystyk wykorzystujących Państwa dane powierzone EMEA Gateway
4. Budowy programów lojalnościowych, kredytowych, płatniczych i tym podobnych akcji
5. Monitorowania Państwa aktywności biznesowej itp.
6. Przetwarzania danych osobowych w sposób automatyczny w dowolnych kryteriach i algorytmach

Czy możliwe jest wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych?

TAK. Jest to możliwe w każdym momencie. Wystarczy poinformować o takim zamiarze korespondencją email. Wszystkie dane osobowe zostaną usunięte poza tymi, które wymagane są przepisami prawa w związku z koniecznością archiwizacji dokumentów księgowych. Realizacja kolejnych zamówień wymaga wtedy ponownej rejestracji wymaganych danych osobowych kontrahentów.

Czy klient musi podać swoje dane osobowe?

TAK. Wymagamy podania danych osobowych, ale wyłącznie takich, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z kontrahentem lub/i dostarczyć zamówionych informacji.

Jakie dane są wymagane do realizacji usług świadczonych przez EMEA Gateway?

EMEA Gateway wymaga podania jedynie takich danych, które są związane z wymogami polskiego prawa dla należytej obsługi kontaktów, czyli ogólnodostępnych danych rejestrowych firm kontrahentów i adresowych pozwalających na prawidłową dostawę i fakturowanie zrealizowanych zamówień.

W jaki sposób realizowane jest prawo do zmiany/usuwania danych gromadzonych przez EMEA Gateway?

Dla realizacji zmiany/usunięcia danych wystarczy przesłać stosowne żądanie na adres email info@emeagateway.pl

Jakie są inne prawa klienta odnośnie w zakresie obowiązku informacyjnego realizowanego przez EMEA Gateway?

Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych klienta do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).