EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
TECOMAT - Świat nieograniczonej komunikacji w automatyce

Nowoczesna automatyka przypomina trochę politykę. Po czasach hermetycznego podziału rynków pomiędzy producentami oferującymi wyroby o cechach niekompatybilnych z innymi produktami, nadeszła zmiana. Przodujący dostawcy układów sterowania oferują rozwiązania umożliwiające jednoczesne korzystanie z dorobku konstrukcyjnego firm konkurujących ze sobą. Automatyka oparta o efekty pracy programistów i informatyków wiedzie prym wśród rozwiązań pozwalających na aplikacje urządzeń pochodzących od różnych dostawców. Sterowniki TECOMAT szeroko otwierają kanały komunikacyjne umożliwiające wymianę danych, a przez to jednoczesną integrację wielu rozwiązań technologicznych. Cechami głównymi stają się parametry okreslające przydatność kompletnego systemu dla klienta, profesjonalizm wykonania i funkcjonalność użytkowa. TECOMAT zapewnia jednoczesną wymianę danych w trybie różnych protokołów i standardów, przez co zlikwidowane są najważniejsze przeszkody budowy komfortowych rozwiązań.

 

 

Aplikacje systemu TECOMAT w technologiach przemysłowych

Branże technologiczne

Stabilny podział branżowy. Rozwiązania bazujące na sterownikach TECOMAT są dedykowane automatyce budynku /Controlyourhouse/, systemom kontroli pracy maszyn /Controlyourmachine/ i nadzorowaniu różnorodnych procesów technologicznych  /Controlyourtechnology/. W tych branżach oferowane są rozwiązania specjalistyczne od BMS dla zarządzania majątkiem infrastrukturalnym przez pozycjonowanie dla realizacji zadań produkcyjnych i montażowych do redundancji dla kompleksowego prowadzenia i nadzorowania procesów w zakresie różnych technologii, w tym obejmujących także rozległe systemy obejmujące koordynację procesów na dużych obszarach w dziedzinach transportu kołowego, przesyłu nośników energetycznych, ciepłownictwie czy wodociągach. Więcej patrz tutaj

Redundancja i HOT Swap

Redundancja. Technologie szczególnie wymagające zachowania ciągłości prowadzenia procesów nadzorowane są przez redundantne układy automatyki. Do takich zadań zaliczane są np. procesy szklarskie czy koordynacja ruchu pojazdów w tunelach. Usterki układów sterowania nie powinny mieć wpływu na kontynuację bezpiecznego funkcjonowania linii produkcyjnych czy zachowania płynności ruchu pojazdów. W takich przypadkach aplikacje redundantnych sterowników TECOMAT są najkorzystniejszym rozwiązaniem pozwalającym na prowadzenie procesów bez zakłoceń lub przerw i dokonywanie prac serwisowych podczas pracy urządzeń. Więcej patrz Redundancja

Profile aplikacyjne

fbMieleHome i biblioteki Iec104sLib, GantryLib, DscLib, GalaxyLib, ParadoxLib. Zbiór bibliotecznych bloków programowych o jakości funkcjonalnej gwarantowanej przez producenta jest główną cechą wyróżniającą sterowniki TECOMAT na rynku. Wśród kilkuset gotowych procedur realizujących kompletne procesy technologiczne, są także takie, które pozwalają na budowę zintegrowanych systemów automatyki z wykorzystaniem komponentów peryferyjnych pochodzących od różnych dostawców np. firm Miele, DSC, Honeywell, Satel, Paradox czy Daikin. Więcej patrz Dokumentacja software

Komunikacja z instalacjami systemu KNX

TECOMAT i KNX. Sterowniki TECOMAT umożliwiają koordynację pracy różnych systemów elektroinstalacyjnych we wspólnej strukturze BMS. Bramka konwersji protokołu KNX pozwala użytkownikom aparatury instalacyjnej bazującej na magistrali KNX, bądź jeszcze starszym rozwiązaniu EiB na pełne wykorzystanie funkcjonalności sterowników TECOMAT w nowoczesnych systemach zarządzania majątkiem infrastrukturalnym dając jednocześnie inwestorom swobodę wyboru dostawców wyposażenia obiektów budowalnych. Więcej patrz: KNX IP BAOS

Seminaria, szkolenia, spotkania partnerskie

Szkolenia. Rozwój układów automatyki programowalnej jest jednym z najbardziej dynamicznych na rynku. Stałe podnoszenie poziomu wiedzy przez inżynierów zajmujących się profesjonalnymi wdrożeniami jest wyróżnikiem naszych czasów. Seminaria, szkolenia i spotkania partnerskie są najlepszą formą podnoszenia kwalifikacji dla kreowania wysokiego poziomu rozwiązań projektowych. EMEA Gateway proponuje szeroki wachlarz tematów szkoleń, które są ukierunkowane na potrzeby różnych branż przemysłowych. Więcej patrz Szkolenia

Mosaic - potężny oręż dla automatyków

Mosaic - potężny oręż dla automatyków. Programowanie sterowników PLC to istota procesu budowy systemów automatyzacji. Jak w każdym przedsięwzięciu, tak samo i w programowaniu ważne jest jakimi narzędziami jest ono realizowane. Producenci sterowników PLC realizują różne strategie związane z narzędziami programistycznymi. Najczęściej występuje podział na software do programowania "małych", "średnich" i "dużych" sterowników oraz wydzielenie grupy narzędzi do programowania urządzeń wizualizacji i obsługi operatorskiej. Każde z nich ma swoją cenę, jest często niekompatybilne nawet do tego stopnia, że sterowniki od tego samego producenta nie są programowane w jednolitej strukturze. A do tego wygórowane ceny i płatne upgrade wymuszają wysokie koszty inżynieringu. Program narzędziowy Mosaic jest wolny od wszystkich wymienionych niedogodności i stale dostępny do pobrania w najbardziej aktualnej wersji. Więcej patrz Mosaic

Symulacja obiektu regulacji

Symulacja obiektu regulacji jest jednym z istotniejszych sposobów weryfikacji poprawności działania oprogramowania interfesowego sterowników PLC. Narzędzie Mosaic pozwala na kompleksową weryfikację zachowania systemu automatyki. Zintegrowany symulator dowolnej jednostki centralnej sterowników TECOMAT oraz możliwość zdefiniowania obiektu regulacji wyrażeniami matematycznymi obejmującymi także równania różniczkowe wyższych rzędów pozwalają na przedaplikacyjną kontrolę poprawności doboru regulatorów i ich nastaw. Zważywszy na wieloaspektowe skutki wprowadzanych nastaw i korekt, dobór parametrów pracy układów regulacji jest procesem żmudnym, którego realizacja na obiekcie rzeczywistym może być uciążliwa, pracochłonna i bardzo kosztowna. TECOMAT oferuje możliwość znacznego uproszczenia tego istotnego elementu wdrożenia układu automatyki. Więcej patrz Mosaic

Regulacja w trybie różnych algorytmów

Algorytmy regulacyjne prowadzone są według różnych opisów matematycznych. . Niektóre z nich są rzeczywiście bardzo skomplikowane. Dla przykładu wspomnimy procedurę fbPIDU o dwóch stopniach swobody, którą opisuje następujący wzór matematyczny: U(s)k{b⋅W(s)−Y(s)+)1/ti⋅s)[W(s)−Y(s)]+td⋅s/(td/nd⋅s+1)[c⋅W(s)−Y(s)]}+Z(s) uwzględniający transformaty Laplace'a wielkości zadanych, regulowanych i mierzonych. Sterowniki TECOMAT oferują bogaty zbiór funkcji regulacyjnych działających według różnych algorytmów z uwzlędnienim formowania wartości zadanej w postaci rampy lub członu inercyjnego, zróżnicowania nastaw wartości członu proporcjonalnego w zależności od znaku odchyłki, pracy strefowej członów inercyjnego i różniczkującego, czy ograniczenia jednostkowej zmiany sygnału regulowanego, przez co ich dopasowanie do potrzeb obiektów regulowanych można dobrać w sposób optymalny. Więcej patrz PID Maker / RegoLib / RexLib w Mosaic

Serwer komunikacyjny dla szybkiego dostępu danych do sterowników TECOMAT

PLCComS. Serwer komunikacyjny, czyli oprogramowanie świadczące usługę komunikacji pomiędzy sterownikami TECOMAT a innymi urządzeniami pracującymi w sieci TCP/IP dla udostępniania zasobów i przekazywania danych między współpracującymi komponentami sieciowymi. Komunikacja pomiędzy serwerem a sterownikiem TECOMAT realizowana jest za pomocą protokołu EPSNET. Wymiana danych następuje w trybie Pytanie/Odpowiedź z protokołem zorientowanym tekstowo z wykorzystaniem poleceń Get, Set, List, GetFile, GetFileInfo, itp. Serwer zwraca dane na zapytania klienta. Aktualizacja danych w serwerze następuje z rastrem czasowym 100ms. Serwer uruchamia się z katalogu, w którym został zapisany. Uruchomienie następuje z pliku PLCComs.ini. Aplikacje serwera PLCComS przewidziane są dla systemów Linux i Windows oraz paneli ID-18 i ID-28. Przykładowe zastosowanie obejmuje komunikację z systemem Home Brain. Więcej patrz PLCComS

Sterowanie oświetleniem z protokołem DALI

Protokół DALI i sterowanie oświetleniem. Istnieje wiele rozwiązań sterowania oświetleniem. Niektórzy inwestorzy korzystają z urządzeń dostosowanych do komunikacji opartej o protokół DALI /Digital Addressable Lighting Interface/. Protokół ten pozwala na adresowanie dużej ilości opraw oświetleniowych przy zastosowaniu indywidualnych kryteriów pracy poszczególnych lamp. W ten sposób tworzone są sceny oświetleniowe. System sterowania TECOMAT oferuje zarówno moduły sieciowe do sterowania rozgałęzionymi strukturami oświetleniowymi, jak i biblioteczne bloki funkcyjne do projektowania scen oświetleniowych w systemia DALI. Więcej patrz Oświetlenie

Pierwsze kroki dla początkujących i przykładowe rozwiązania aplikacyjne

Tips&Tricks. Jak zbudować swoją pierwszą aplikację? Nic prostszego. Wystarczy pobrać narzędzie Mosaic /IEC 61131-3/, które służy zarówno do programowania sterowników, jak i do symulacji działania programu w strukturze bazującej na dowolnej jednostce centralnej sterowników PLC TECOMAT. W kolejnym kroku można skorzystać z bogatego zbioru filmów i przykładowych programów, które w formie samouczka do swobodnego wykorzystanioa zgromadzone są w portalu EMEA Gateway w zakładce Tip&Tricks.

Zmiana adresu IP sterownika TECOMAT

Zmiana adresu IP sterownika TECOMAT i transfer projektu do PLC. Większość miejsc docelowych, w których instalowane są sterowniki nie jest znanych w momencie projektowania ich oprogramowania. Nowoczesne maszyny i urządzenia pracują w konfiguracjach sieciowych, przez co istnieje potrzeba nadania lokalnego adresu IP adekwatnie do sieci LAN użytkownika. Narzędzie SetPLcIP pozwala na realizację tego zadania przez pracowników nie znających zasad programowania sterowników. Narzędzie Project Loader pozwala na wprowadzenie do sterownika kompletnego programu, przy czym także nie są wymagane umiejętności inżynierskie w zakresie programowania. Oba narzędzia dają pełen komfort obsługi systemu TECOMAT w procesach uruchomieniowych i naprawczych. Więcej patrz SetPLcIP i ProjectLoader

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna. Poprawia efektywności energetycznej, stanowi element pakietu energetyczno-klimatycznego 3x20+10. Ustawa o Efektywności Energetycznej wprowadza system świadectw efektywności energetycznej czyli tzw. białych certyfikatów. Podstawowym elementem jest sporządzenie Audytu Efektywności Energetycznej, niezbędnego również w procesie ubiegania się o dotacje i pożyczki w ramach programów pomocowych oraz w przedsięwzięciach realizowanych w formule ESCO. Zastosowanie urządzeń wzajemnie komunikujących się ze sobą, służących między innymi do zarządzania zużyciem energii i przydomowej produkcji energii może spowodować oszczędności dochodzące do 25% oraz poprzez produkcję energii we własnym zakresie zmniejszyć koszty jej zakupu. Więcej patrz Doradztwo energetyczne

Mosaic HW Key w CPU TECOMAT Foxtrot

Klucz hardware w CPU sterowników TECOMAT Foxtrot. Sterowniki TECOMAT programowane są narzędziem Mosaic. Jest to jedyne narzędzie wymagane do realizacji wszystkich funkcji w systemie kompleksowej automatyzacji. Realizuje ono zadania przygotowania programu interfejsowego /IL, ST, FBD, CFC/, jak i pełną obsługę wizualizacji, komunikacji, regulacji, gromadzenia danych telemetrycznych /Datalogger/ oraz symulacji i prezentacji graficznej w trybie oscyloskopu wielokanalowego. Narzędzie jest swobodnie dostępne do bezpłatnego pobrania tutaj, zawsze w najbardziej aktualnej wersji oferowanej przez producenta. Istnieje tylko jedno ograniczenie. Konfiguracje małe, do trzech modułów rozszerzających /moduły mogą być bardzo rozbudowane/, czyli takie, które obejmują automatyzację mniejszych maszyn lub mniejszych obiektów infrastrukturalnych można w pełni zaprogramować bez klucza hardware'owego. Obiekty o większej ilości modułów rozszerzających czy kanałów jednoczesnej komunikacji wymagają do ich zaprogramowania klucza hardware'owego. Klucz taki jest jednorazową inwestycją bez potrzeby jej odnawiania i zapewnia obsługę systemów sterowania w dowolnej konfiguracji przy zapewnieniu pełnej kompatybilności wsteczej. Klucz hardware'owy występuje w formie pendrive'a lub, co jest nowością, może być zintegrowany wewnątrz CPU. Taka forma uprawnień pozwala na nieograniczoną obsługę systemu przez specjalistów, którzy nie posiadają "przy sobie" klucza w formie pendrive'a. Jest to bardzo wygodna forma dostępu do możliwości programowania układu sterowania w dowolnej lokalizacji obsługiwanego urządzenia. Więcej patrz TECOMAT Foxtrot

Profile Aplikacyjne - licencje

Profile aplikacyjne są uprawnieniami licencyjnymi pozwalającymi na korzystanie z bloków programowych /funkcji bibliotecznych/ obsługujących wybrane protokoły objęte licencjonowaniem. Licencje instalowane są w jednostce centralnej sterownika TECOMAT przez producenta w procesie realizacji zamówienia na jednostkę centralną lub samodzielnie przez użytkownika w procesie potwierdzanym danymi otrzymanymi korespondencją email. Weryfikacji zainstalowanych licencjji można dokonać z wykorzystaniem wyświetlacza na jednostce centralnej sterownika /jeżeli taki jest dostępny/, narzędziem Mosaic lub przy pomocy stron www zintegrowanego Web serwera. Do zbioru protokołów komunikacyjnych objętych licencjonowaniem należą następujące drivery: IEC870, GantryServer8, DSCPower, Galaxy, Paradox, CoolMaster, Miele i KNX. Więcej patrz Profile aplikacyjne

Wiedza inżynierska, projektowanie, szkolenia, współpraca ze szkołami i uczelniami

Seminaria "Controlyourhouse". Coraz większym zainteresowaniem cieszą się spotkania szkoleniowe poświęcone automatyce obiektów infrastrukturalnych. Jeszcze do niedawna automatyka budynku była domeną olbrzymich biurowców, hoteli czy specjalistycznych hal produckcyjnych. Dzisiaj automatyka zagościła na dobre w domach indywidualnych, rezydencjach, pensjonatach, bibliotekach, skansenach, muzeach, centrach rozrywki, kinach, teatrach i tym podobnych obiektach użyteczności publicznej. Coraz większy nacisk kładziony jest na racjonalne gospodarowanie energią i mediami energetycznymi w poszanowaniu dla środowiska naturalnego. Więcej patrz Zaproszenia


EMEA Gateway oferuje usługi specjalistyczne działów EMEA Finance w zakresie pozyskiwania wsparcia finansowego dla realizowanych inwestycji, EMEA Solar w zakresie kompleksowych usług posadowienia paneli fotowoltaicznych, EMEA Consulting w zakresie audytu efektywności energetycznej oraz EMEA Greenlife w zakresie rozwiązań proekologicznych.

 

Więcej szczegółów technicznych i aplikacyjnych jest dostępnych w portalu firmowym EMEA Gateway

EMEA Gateway
ul. Wilczej Łąki 9
03-159 Warszawa
T. +48.228145000
E.
info@emeagateway.com
URL www.emeagateway.com

Niniejsza informacja jest zaproszeniem i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawnych. Państwa adres e-mail posiadamy w naszej bazie powstałej w wyniku samodzielnej rejestracji lub nawiązanych kontaktów.