EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
Telemetria ze sterownikiem TECOMAT Foxtrot

Rozwój systemów transmisji danych pozwala na zmianę struktury układów automatyki, zwiększenie mobilności obsługi i natychmiastową reakcję na zaistniałe incydenty alarmowe i meldunki. Telemetria, to bezpośredni, zdalny dostęp do zasobów informacji ze sterowników, systemów pomiarowych, regulatorów, nastawników i innych komponentów nadzorujących procesy technologiczne. Pozyskiwane dane mogą być gromadzone lokalnie w pamięci data loggerów i udostępniane przez zintegrowane web serwery, bądź transmitowane cyklicznie lub zdarzeniowo do centrów hostingowych i udostępniane klientom przez dedykowany kanał informatyczny. Oba sposoby obsługi i przesyłu danych mają swoje zalety. Pierwszy z nich pozwala na zwiększenie roli sterowników lokalnych oraz precyzyjne gromadzenie i analizę informacji historycznych o kontrolowanych obiektach, drugi jest wykorzystywany dla dostępu do danych pomiarowych z obiektów "biernych", które nie są obsługiwane przez sterowniki lokalne.

TECOMAT Foxtrot pozwala na aktywne korzystanie z możliwości obsługi obszernych zasobów danych pomiarowych, meldunków, alarmów, wyników obliczeń, nastaw i innych parametrów charakteryzujących prowadzone procesy technologiczne. Struktura informatyczna jednostki centralnej sterownika zapewnia dynamiczną obsługę zasobnej pamięci danych telemetrycznych /data logger o pojemności do 32GB/ oraz organizację zbiorów danych w formatach bezpośrednio dostępnych z poziomu komputerów PC i popularnych programów, jak np. Excel. Ta forma obsługi wyników pomiarów i innych parametrów charakteryzujących obiekt sterowany umożliwia prowadzenie analiz i statystyk bez konieczności wykorzystywania narzędzi sterowania nadrzędnego, w tym programów typu SCADA. To duża zaleta, gdyż zintegrowane w każdym CPU sterownika TECOMAT Foxtrot możliwości wizualizacji, prezentacji oscyloskopowej i obsługi danych masowych, skutecznie eliminują potrzebę aplikacji, bardzo drogich z reguły, programów sterowania nadrzędznego. Każda jednostka centralna sterownika posiada wbudowany Web Serwer dając użytkownikowi swobodę dostępu do zasobów danych sterownika z wykorzystaniem zwykłych przeglądarek internetowych z formą graficzną wizualizacji dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Sterowniki TECOMAT Foxtrot są standardowo wyposażone port Ethernet umożliwiający transmisję danych przez sieć Internet po dołączeniu do najbliższgo routera. W przypadku braku dostępu do sieci kablowej, dane mogą być przesyłane bezprzewodowo przez szeroką gamę modemów pracujących w sieciach GSM /2G/, GPRS i EDGE /2,5G/, UMTS /3G/ czy będące w fazie rozwoju LTE i WiMAX /4G/. Wprawdzie trasmisja danych w systemach 2,5G jest wystarczająca, tym niemniej w dobie rozwoju sieci komunikacyjnych, można spodziewać się szybkiego dostępu do systemów 4G, czyli technologii komutacji pakietów wykorzystującej protokoł IP. Zasadniczą zaletą struktury oferowanej przez TECOMAT Foxtrot jest bezpośredni dostęp do źródeł danych pomiarowych, możliwość ich precyzyjnego pozyskiwania i kompleksowej obsługi informatycznej. To duża różnica w odniesieniu do systemów telemetrycznych przekazujących każdorazowo tylko wyniki pomiarów przez łącze komunikacyjne do systemów SCADA. Dokładne odwozorowanie stanów obiektów technologicznych w systemach transmisji wyników pomiarowych do zewnętrznych serwerów wymusza ciągłą trasmisję plików, a przez to wysoki abonament na usługi sieciowe. Alternatywą jest zmniejszenie dokładności pomiarów, co może mijać się z celem stawianym systemom telemetrycznym. Drugim mankament może dotyczyć instalacji rozległych takich jak sieci wodociągowe czy ciepłownicze. Pozyskiwanie dokładnych danych z każdego elementu pomiarowego i przesyłanie ich do centralnego systemu SCADA powoduje konieczność stosowania bardzo rozbudowanych serwerowni z wieloma portami jednoczesnego dostępu. Usterka takiej serwerowni może powodować poważne perturbacje funkcjonowania obiektów. Lokalne gromadzenie danych w sterownikach TECOMAT Foxtrot i udostępnianie ich w minimalnej, racjonalnie niezbędnej ilości do nadrzędnych systemów SCADA jest rozwiązaniem najbardziej pożądanym. Nie eliminuje ono możliwości analizy danych poszczególnych węzłów technologicznych w przypadku zakłóceń pracy centralnego serwera, pozwalając jednocześnie na zachowanie pełnej kontroli nad obiektem sterowanym. Nie bez znaczenia jest fakt, iż sterowniki TECOMAT Foxtrot są nowoczesną konstrukcją uwzględniającą osiągnięcia wynikające z postępu technik komputerowych. W sterownikach PLC straszej generacji wymuszone jest rozdzielenie funkcji sterowniczych od funkcji wizualizacji procesów i obsługi operatorskiej. Do takich zadań służą najczęsciej także oddzielne narzędzia programistyczne, specjalne protokoły wymiany danych oraz dedykowane urządzenia HMI. TECOMAT Foxtrot pozwala na eliminację takich niedogodności. Wizualizacja obsługiwanego procesu technologicznego nie musi być realizowana przy pomocy specjalnych narzędzi czy kompletnych systemów software'owych. Struktura sterownika TECOMAT pozwala na wykorzystanie obiektów graficznych zgodnie z życzeniem odbiorcy, gdyż akceptowane są popularne formaty używające kompersji bezstratnej typu .gif, stratnej typu .jpg, czy wektorowej typu .swf. Jedyne co należy do zadań programistów, to powiązanie logiczne obiektu graficznego, bądź jego stanu /animacja/ do adekwatnych parametrów, stanów logicznych czy danych pomiarowych dostępnych w sterowniku. Bardzo ważną zaletą sterowników TECOMAT Foxtrot jest ich podatność komunikacyjna. Gromadzenie i transmisja danych telemetrycznych w przypadku obiektów nadzorowanych przez urządzenia pochodzące od różnych producentów może nastręczać trudności. Najbardziej niekorzystne jest transmitowanie danych telemetrycznych oddzielnie z każdego urządzenia obiektowego. TECOMAT Foxtrot skutecznie eliminuje także i takie niedogodności. Standardowo zaimplementowane możliwości komunikacyjne pozwalają na skuteczą wymianę danych z systemami o różnych standardach komunikacyjnych wykorzystujących dedykowane protokoły charakterystyczne dla producentów różnych urządzeń obiektowych. Daje to możliwość jednoznaczej interpretacji wyników już na poziomie poszczególnych węzłów technologicznych bez konieczności stosowania indywidualnych modułów telemetrycznych dostosowywanych do obsługiwanych urządzeń. Odczyt informacji pomiarowyh może odbywać się na drodze łączności magistralami systemowymi /TCL2, CIB/, sieciami przemysłowymi /np. Profibus, AS-I, CAN/, protokołami ogólnego przeznaczenia /np. Modbus/, elektroinstalacyjnymi /np. LON, BACnet/, dedykowanymi /np. M-bus, MP-bus, Opentherm, Wiegand/, własnymi użytkownika, telefonicznymi /np. FSK - Frequency Shift Keying/ oraz systemową magistralą bezprzewodową RFox /Radio Foxtrot/. Ta ostatnia forma odczytu danych telemetrycznych jest szczególnie chętnie wykorzystywana w środowiskach trudnodostępnych lub uniemożliwiajacych prowadzenie tras kablowych. Mnogość odmian urządzeń peryferyjnych z systemem radiotransmisji magistralą RFox zachęca do jej stosowania. TECOMAT Foxtrot może działać zarówno w sieci publicznej, jak i prywatnej /APN/. Dla aplikacji bardziej wymagających polecamy wykorzystanie indywidualnego adresu IP zwiększającego bezpieczeństwo transmisji i eliminującego podatność na otrzymywanie niechcianej korespondencji /SPAM/. Dla zachowania jednoznaczności zestawianego połączenia możliwe jest ustalenie dedykowanego kanału transmisji w trybie VPN /Virtual Private Network/ dającej możliwość realizacji połączenia w trybie kanału dzierżawionego, pomimo wykorzystania sieci publicznej do realizacji transmisji. Tunel VPN daje dodatkowo możliwość kompresji i szyfrowania danych, przez co nawet dla połączeń o słabszej jakości, zachowana jest wysoka wierność przekazu informacji.