EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
TECOMAT Foxtrot w technologiach basenowych

Wydaje się, że basen kąpielowy to tylko zwykła niecka z wodą. Nic bardziej mylącego. Basen, to skomplikowana sieć komponentów i urządzeń technicznych zapewniających zarówno komfort cieplny jak i bezpieczeństwo zdrowotne osobom korzystającym z tej formy rekreacji. System sterowania obejmuje racjonalne gospodarowanie wodą i związkami chemicznymi służącymi jej dezynfekcji. Algorytmy kontrolne i regulacyjne realizowane przez sterowniki TECOMAT zapewniają utrzymanie parametrów technologicznych wody i otoczenia w zależności od bieżących potrzeb. A tych jest całkiem spora grupa.

 

 

 

Z pewnością, do najważniejszych należy zapewnienie dostawy wody w zakresie zmiennej wydajności związanej z bieżącymi procesami. Inne wymagania stawiane są dla procesów napełniania niecki wodą, a inne dla zachowania jej świeżości w czasie użytkowania, a jeszcze inne w okresach przerw eksploatacyjnych. Tu w grę wchodzą regulacja i pomiary takich parametrów jak ciśnienie, przepływ, temperatura, poziom, filtracja, itp. Kolejnym, jednym z głównych parametrów jest zapewnienie stabilnej temperatury w całej objętości wody w basenie tak, aby uniknąć stref chłodniejszych i cieplejszych. To zadanie kontrolne obejmuje procesy mieszania w trybie optymalnego regulowania intensywnością dostawy wody o różnych temperaturach. Kolejne kryteria regulacji objętej układem sterowania związane są z szybkimi zmianami temperatury wody w obrębie całego basenu. Ma to związek z grupami użytkowników. Dla sportowców biorących udział w zawodach pływackich, wymagana temperatura optymalna dla dużego wysiłku podczas konkurencji jest znacznie niższa od parametrów komfortu cieplnego dzieci korzystających z pływania rekreacyjnego. Jakże ważnym czynnikiem jest prawidłowe dozowanie środków chemicznych pozwalających na dezynfekcję wody w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowników a jednocześnie ograniczający możliwość rozprzestrzeniania mikroustrojów, dla których środowisko ciepłe i wilgotne jest idealną pożywką dla szybkiego namnażania, co mogłoby spowodować rozprzestrzenianie chorób przenoszonych pomiędzy użytkownikami. W tym zakresie realizowane są precyzyjne pomiary analizy czystości wody takie jak zawartość chloru lub ozonu, odczyn PH i potencjał regenerująco-utleniający Redox, itp. Sam basen, to jeszcze nie wszystko. Systemy automatyki nadzorują jednocześnie otoczenie w zakresie komfortu użytkowania obiektów infrastrukturalnych /temperatura, wilgotnoć, przepływy wentylacyjne, CO2, itp./ oraz nadzoru bezpieczeństwa korzystania z obiektu zarówno przez osoby kąpiące się jak i przez obserwatorów czy kibiców zgromadzonych wewnątrz hali basenowej. Jeżeli do tego dodamy zarządzanie przeciwpradem, fontannami, zjeżdżalniami, nieckami typu jacuzzi czy oświetleniem, w tym także podwodnym dodającym uroku artystycznego, to łatwo zorientować się, że zwykły basen jest obiektem skomplikowanym w zakresie automatyzacji i kompleksowego zarządzania. Z tego powodu urządzenia basenowe są obejmowane zarządzaniem dyspozytorskim SCADA Reliance, które pozwala na monitoring alarmów i meldunków, planowanie i nadrzędne zarządzanie awaryjne wszytkimi instalacjami technologicznymi. Sterownik TECOMAT, z uwagi na swoją strukturę, naturalną strukturę rozproszoną, specjalistyczne wyposażenie pomiarowe i bogate zasoby procedur bibliotecznych dla realizacji skomplikowanych procesów regulacji są systemami najchętniej stosowanymi w technice nadzoru nad obiektami infrastrukturalnymi, zwłaszcza specjalnego przeznaczenia, jak w przypadku basenów sportowych i rekreacyjnych.