EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
Efektywność energetyczna wyzwaniem naszych czasów

Konstruktorzy i projektanci stawiają sobie różne cele. W przeszłości prześcigali się w budowie obiektów infrastrukturalnych wygodnych dla użytkownika, przestrzennych, harmonizujących z otoczeniem, wykorzystujących szkło, metal i tworzywa sztuczne, nietypowych w kształcie czy wysokości. Dzisiaj istotny wpływ na projekty mają ekonomiści i politycy kreujący zachowania proekologiczne pozwalające na precyzyjny dobór materiałów, racjonalne gospodarowanie zasobami energetycznymi oraz korzystanie ze źródeł odnawialnych dla uzyskania efektów samowystarczalności. Obniżenie skutków ingerencji w środowisko naturalne, a wręcz redukcja ich do minimum, to wyzwanie, któremu stawiają czoło najlepsi z najlepszych. Efektywność energetyczna jest takim samym celem jak funkcjonalność użytkowa budynków i otoczenia. Rozwiązania bazujące na ofercie EMEA Gateway pozwalają zarówno na podniesienie komfortu korzystania z takich obiektów, jak i na gospodarowanie zasobami dla uzyskania jak najwyższego współczynnika efektywności energetycznej.

 Przykładowe duże obiekty, w których zastosowano rozwiązania TECOMAT i Reliance