EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
TECOMAT Foxtrot CPU 1018 - idealne rozwiązanie dla stacji wymiennikowych

Rodzina TECOMAT Foxtrot powiększyła się o nowy typ jednostki centralnej. Spełnia ona oczekiwania postulowane zarówno przez projektantów lokalnych systemów ogrzewania jak i rozległych sieci ciepłowniczych obsługujących setki węzłów wymiennikowych. Moduł CPU o symbolu katalogowym CP-1018 daje pełną sowbodę kontroli wielkości analogowych temperatur i ciśnień w sieciach wysokich i niskich parametrów, obwodach grzewczych CO i CWU oraz sterowania pompami wymienników. Konfiguracja jednostki centralnej wręcz idealnie pasuje do aplikacji w węzłach cieplnych budynków mieszkalnych przy jednoczesnym zapewnieniu zarządzania dyspozytorskiego całością instalacji w trybie obsługi przez system SCADA.

TECOMAT Foxtrot zapewnia sterowanie i monitorowanie zużycia ciepła w miastach i osiedlach. Wsuwany do wewnątrz CPU moduł komunikacyjny zapewnia odczyt i obsługę informacji z liczników pomiaru ciepła przekazujących dane siecią M-bus. Już sama jednostka centralna CP-1018, bez żadnych modułów rozszerzających zapewnia pełną kontrolę typowych instalacji wymiennikowych a ze wstawionym submodułem MR-0158 zdalne rozliczanie odbiorców ze zużytego czynnika grzewczego. Bardzo łatwa jest także wymiana sterownika w przypadku jakiejkolwiek awarii. Zastosowane szybkozłącza eliminują konieczność "przepinania" pojedynczych przewodów sterowniczych i zasilających. Jak wszystkie sterowniki z rodziny TECOMAT, tak i CPU CP-1018 ma standardowo wbudowany WEB Serwer i złącze Ethernet pozwalające na wyjątkowo prostą i beznakładową łączność z systemami dyspozytorskimi SCADA przez publiczną sieć WWW. Nie wymagane są tu żadne dodatkowe protokoły czy urządzenia pośredniczące. Wystarczy tylko dostęp do Internetu, połączenie standardowym wtykiem RJ45, parametryzacja adresów IP i cały system może być zdalnie zarządzany przez dyspozytora. W przypadku zastosowania programu SCADA Reliance, nie występuje także potrzeba stosowania pośredniego oprogramowania OPC Server do pozyskiwania danych, gdyż SCADA Reliance standardowo posiada już wbudowane narzędzie integrujące dane z systemów TECOMAT. Budowa rozległych konfiguracji sieciowych jest wyjątkowo prosta i nie jest ograniczona ilością łączonych węzłów. W przypadku braku dostępu przewodowego, komunikacja z systemem zarządzania nadrzędnego może być zapewniona dodatkowym modułem GPRS pozwalającym na przesyłanie sygnałów do dyspozytora i wykonywanie jego poleceń. Sterowniki TECOMAT mogą być także indywidualnie serwisowane zdalnie, przy użyciu narzędzia MOSAIC do ich programowania. Zapewnia to możliwość reakcji bez konieczności personalnej diagnostyki obiektu oraz zdalne podjęcie działań naprawczych w sytuacjach awaryjnych. Narzędzie MOSAIC daje także dodatkową możliwość wizualizacji obiektów z wykorzystaniem standardowych przeglądarek stron WWW, a co więcej, umożliwia także gromadzenie wewnątrz CPU danych historycznych obsługiwanych węzłów i wyświetlanie ich w formie graficznej na panelach dotykowych /patrz HMI/ lub dowolnych komputerach dołączonych do sieci Internet. Jednostki centralne CP-1018 są przystosowane do obsługi sygnałów analogowych w standardzie 0(4)-20mA, który podwyższa odporność na zakłócenia powstające zwłaszcza w momentach wyłączania obciążeń indukcyjnych, co szczególnie korzystne jest w przypadku stosowania pomp napędzanych silnikami klatkowymi bez falowników. /patrz także TECOMAT Foxtrot/