EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
TECOMAT Foxtrot dla każdej branży

Rodzina TECOMAT Foxtrot powiększa się dynamicznie. Oferowane rozwiązania obejmują praktycznie wszystkie branże przemysłowe. Poszczególne jednostki centralne posiadają konfiguracje dedykowane rozwiązaniom kompleksowym pozwalając na realizację specyficznych zadań technologicznych. Wszystkie jednostki centralne można rozbudowywać modułami obiektowymi dowolnie odległymi od CPU w granicach długości magistal wewnętrzych. Podstawowa rozpiętość skrajnych modułow włączonych bezpośrednio bez przedłużaczy światłowodowych, to około 1km. Orientacyjna liczba wejść/wyjść obsługiwanych przez najmniejsze nawet CPU, to ponad 4000 I/O. Jednostki centralne TECOMAT Foxtrot pozwalają na proste i naturalne przyłączanie kolejnych CPU do jednolitego systemu stanowiącego wspólną całość. Umożliwia to obsługę ogromnych instalacji z niezwykle sprawną komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną. Konfiguracja połączeniowa do 32 CPU nie wymaga żadnych dodatkowych urządzeń, a zakres adresowy powiększa się imponująco do 32*4000, czyli ponad 128000 wejść/wyjść. Jest to bezkonkurencyjne rozwiązanie na rynku nowoczesnej automatyki. Wszystkie jednostki centralne mają złącze Ethernet pozwalające na bezpośrednią komunikację w sieci Internet, a zintegrowany Web Server pozwala na implementację własnych stron www. Każde CPU występuje w kilku odmianach ze zintegrowanym wyświetlaczem, przyciskami i gniazdem anteny magistrali RFox. Dodatkowo każde CPU ma zintegrowany Data Logger umożliwiający precyzyjne gromadzenie danych historycznych, co ma szczególne znaczenie w przemyśle spożywczym dla kontroli składu wyprodukowanych partii żywności. W tym zakresie sterowniki TECOMAT Foxtrot są także nowatorskim rozwiązaniem dominującym na rynku nowoczesnej automatyki /patrz także GreenLife /.


CPU z serii CP-1000 dedykowane są obsłudze rozległych systemów infrastrukturalnych takich jak biurowce, hotele, apartamentowce, muzea, kina teatry, obiekty sportowe, hale widowiskowe, pływalnie, budowle historyczne, itp. Występują także w odmianie z dodatkową magistralą radiową RFox. Prowadzą koordynację zarządzania budynkami jako główne kontrolery BMS. Nadzorują systemy personalizacji dostępu, monitoringu alarmowego, zasilania, UPS, racjonalizacji zużycia nośników energii, kontroli pożarowej, itp.

Jednostki centralne z serii CP-1003 precyzyjnie nadzorują procesy przemysłowe wymagające pozycjonowania, realizacji przemieszczeń, obsługi napędów falownikowych, kontroli położenia i zliczania impulsów z enkoderów czy szybkich liczników. Znajdują zastosowanie w młynach, walcarkach, gilotynach, obrabiarkach zespołowych, pakowaczkach, konfekcjonerkach, krajalnicach, itp. Aplikacje obejmują także systemy transportu wewnętrznego, sterowanie zasilaczami hydraulicznymi, sterowanie wrzecionami, obsługę stanowisk badawczych i pomiarowych, kontrolę magazynów bezobsługowych, studni odwadniających i podobnych ciągów technologicznych.

Kontrolery z serii CP-1004, to CPU do chętnie stosowane do obsługi domowych systemów automatyki, sterowania głosem, nadzoru nad zużyciem nośników energii elektrycznej i mediów, współpracy z odbiornikiem TV i iPhonem czy iPadem, nadzorem poprzez kamery, automatyzacją podlewania ogrodu, itp. Zapewniają komfortowe sterowanie przy pomocy pilotów, poleceń SMS, z wykorzystaniem korespondencji email i nowoczesnego oprogramowania IRidium czy Control4.

Sterowniki CP-1005 to jednostki centralne znajdujące zastosowanie w systemach automatyki central klimatyzacyjnych, pomp ciepła, systemów wentylacji, automatyzacji w środkach transportu samochodowego, chętnie wykorzystywane do kontroli wewnętrznych systemów na jachtach i łodziach turystycznych, rozwiązujące zadania z zakresu nadzoru nad ruchem pojazdów, kontrolą parkingów, identyfikacją pojazdów, sterowaniem tablicami zmiennotekstowymi, itp. Ciekawsze aplikacje obejmują także zarządzanie elektrowniami solarnymi.

CPU serii CP-1006 są najbardziej popularnymi sterownikami z rodziny Foxtrot. Występują także w odmianie z dodatkową magistralą radiową RFox. Stosowane są do zadań uniwersalnych łączących wymagania stawiane maszynom produkcyjnym i liniom transportowym, urządzeniom pakującym jak i aplikacjom łączącym nadzorującym systemy oświetlenia, sceny, sygnalizację akustyczną i urządzenia nagłaśniające, a także zarządzanie obiektami zabytkowymi z transmisją radiową RFox, itp. Stosowane są chętnie w do realizacji róznorodnych zadań, przy czym z uwagi na sowoją wszechstronność pozwalają na unifikację struktury sterowania w całej firmie.

Jednostki CP-1008 to kontrolery wykorzystywane w obiektach o dużych potrzebach regulacyjnych, węzłach cieplnych, pompowniach, rozległych systemach wodociągowych, zakładach produkcji z procesami ciągłymi, realizacją zadań według określonych receptur w procesach produkcji spożywczej, kosmetyczej i chemicznej, itp. Aplikacje obejmują także ciągi chłodnicze, suszarnie, urządzenia do produkcji kremów i maści, linie do pasteryzacji, dystrybucję ciepła, kontrolę procesów przetwórswa biomasy, mieszalniki, itp.