EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
TECOMAT Foxtrot w rozległych systemach sieci wodociągowych

W ostatnich dniach oddano do użytku rozległy system telemetryczny integrujacy gospodarkę zasobami wody w sieciach wodociągowych Nikozji /stolica Cypru/ i Larnaki /miasto na płd-wsch. Cypru/. System koordynuje pracę 67 stacji bazowych wyposażonych w sterowniki TECOMAT Foxtrot, które nadzorowane są przez program dyspozytorski SCADA Reliance. Wykorzystano doskonałe możliwości pozyskiwania energii ze źródeł solarnych, przez co stacje są zasilane ze źródła odnawialnego, zaś przyłącze do sieci energetycznej służy jako "gorąca rezerwa" w przypadku wystąpienia usterek paneli fotowoltaicznych.