EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
RFox - Radiotransmisja w systemach Automation & Security

Firma Teco opracowała system łączności bezprzewodowej dla wymiany danych w paśmie 868,3+-50kHz. Jest to zakres częstotliwości radiowych w przedziałach określonych jako przeznaczone dla zastosowań przemysłowych, naukowych i medycznych (ISM - Industrial, Scientific, Medical). Prędkość wymiany danych 86,2 kb/s. lub 115 kb/s. Pobór prądu ok. 1 µA w czasie czuwania i ok 35 µA w czasie pracy. Wybrane pasmo charakteryzuje się dobrą odpornością na zakłócenia przy zasięgu wystarczającym do realizacji w odległościach do 50 m.b. w obszarze zabudowanym i nawet do 150 m.b. w terenie otwartym /z repeaterami odpowiednio do ok. 200 i 700 m.b.

 

 
Protokół transmisyjny definiuje przekaz informacji w trybie określanym jako "short pulse mode" co precyzuje zakres możliwych aplikacji ze wskazaniem na zastosowanie w układach automatyki. Pomimo pewnej analogii do wymiany informacji w trybach WiFi lub Bluetooth, zastosowana częstotliwość i protokół wykluczający emisję sygnałów ciągłych, mogących powodować interferencje, dają wysoką jakość przekazu danych w środowiskach o podwyższonym obciążeniu zakłóceniami. Tym sposobem aplikacje sterowników PLC Tecomat Foxtrot, w których zastosowano system transmisji RFox, stanowią krok rozwoju struktur kontrolnych nowoczesnych budynków BMS (Building Management System) w kierunku integracji systemów Security w strukturze układów automatyki i kontroli. System łączności RFox znajduje zastosowanie w rozbudowanych, wielosterownikowych układach nadzoru nad budynkami o szczególnej wartości historycznej, w których montaż tras kablowych dla tradycyjnych komponentów składowych systemu nie uzyskuje akceptacji właścicieli lub konserwatorów zabytków. Struktura wymiany informacji w sieciach RFox zapewnia poprawność przekazu danych nawet w przypadku przerw usterkowych, bądź zakłóceniowych. W takich przypadkach sieć poszukuje automatycznie innego, najkorzystniejszego połączenia. W aplikacjach praktycznych przesyłane są informacje z zewnętrznych zadajników i czujników temperatury, analizatorów jakości lub składu chemicznego powietrza, pilotów zdalnego załączania urządzeń wykonawczych oraz pulpitów obsługi i wizualizacji struktury systemu sterowania. Moduły RFox pracują z niewielką mocą w antenie (około 10mW).