EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
TECOMAT-Profesjonalne sterowniki PLC

TECOMAT Foxtrot jest sterownikiem dedykowanym automatyzacji maszyn i urządzeń, przeznaczonym do budowy zarówno scentralizowanych jak i rozproszonych struktur sterowania dla małych i średnich węzłów technologicznych, gniazd montażowych i linii produkcyjnych. Tecomat Foxtrot świetnie sprawdza się także w systemach kompleksowego zarządzania rozległymi strukturami BMS, sterowania ruchem ulicznym i identyfikacją pojazdów. Wielopoziomowe rozwiązania komunikacyjne oraz bogata biblioteka technologicznych bloków funkcyjnych i wyróżniająca prędkość wykonywania programu użytkownika stanowią o jego wyjątkowej wartości technicznej.


Pierwszoplanową zaletą rodziny TECOMAT jest jednolite narzędzie służące programowaniu wszystkich rodzajów i odmian sterowników bez względu na ich wielkość. Mosaic jest programem obsługującym zarówno najmniejsze jak i największe sterowniki TECOMAT niezależnie od struktury systemu automatyzacji i zastosowanej konfiguracji komunikacji sieciowej. Cecha ta jest szczególnie wartościowa dla klientów, którzy wysoko sobie cenią możliwość wykorzystania skomplikowanych algorytmów w najmniejszych jednostkach centralnych bez konieczności posiadania specjalnych odmian narzędzi do poszczególnych typów sterowników wchodzących w skład systemu. Zaleta ta dotyczy także zasad konfigurowania urządzeń obsługi operatorskiej i wizualizacji bez względu na rodzaj czy wielkość pulpitów, bądź paneli wykorzystywanych w strukturze rozwiązań kompleksowych. Pozwala to na daleko idącą optymalizację układów sterowania, gdyż nie wymusza stosowania sterowników „przewymiarowanych” w przypadku, gdy wymogi technologiczne obiektu sterowanego mogą być spełnione przez jednostki mniejsze poza np. jedną z funkcji, która jest dostępna wyłącznie w innej rodzinie jednostek centralnych, co z kolei pociąga za sobą konieczność posiadania dodatkowych narzędzi programowych i wpływa na cenę całego rozwiązania.

Sterowniki TECOMAT dają profesjonalistom swobodę kształtowania struktury układu automatyki. Szerokie spektrum sieci komunikacyjnych pozwala na optymalizację doboru współpracujących urządzeń pomiarowych i wykonawczych, które mogą pochodzić od dostawców wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach. System może integrować czujniki wagowe, urządzenia identyfikacji personalnej, czytniki kodów kreskowych i przestrzennych, mierniki zużycia mediów, kamery i urządzenia analizy obrazu, urządzenia kontroli trajektorii i położenia, układy napędu elektrycznego czy serwomechanizmy, gdyż dostępne protokoły komunikacyjne nie narzucają barier na swobodę wyboru optymalnych rozwiązań. Sterowniki TECOMAT są zatem długo oczekiwaną odpowiedzią na postępującą presję klientów domagających się zniesienia ograniczeń narzucanych przez systemy hermetycznie zamknięte w obrębie ograniczonej możliwości wymiany danych ze współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi.

Zarówno najmniejsze jednostki centralne TECOMAT Foxtrot jak i większy, modułowy TECOMAT TC700 mogą stanowić węzły sieciowe pozwalające na integrację komponentów bazujących na protokołach Profibus DP, Modbus, CAN, CIB, EPSNET, EPSNET-F, TCP(Transmission Control Protocol)/UDP(User Datagram Protocol) z wykorzystaniem standardów elektrycznych RS232, RS485 i RS422 i mediów typu skrętka, kabel koncentryczny czy kabel energetyczny.

Moduły CPU wyposażone są standardowo w porty szybkiej komunikacji Ethernet oraz w zintegrowany Web Serwer pozwalający na łatwą implementację stron internetowych. Oferowane systemy obejmują także pełną gamę rozwiązań łączności bezprzewodowej do wymiany danych w środowiskach przemysłowych /RFox/ oraz transmisji danych w formie pakietów GPRS czy krótkich wiadomości SMS. Jednolite narzędzia projektowe spełniające standard IEC61131-3 /IL - Instruction List, LD - Ladder Diagram, ST - Structured Text, FBD - Function Block Diagram/ pozwalają na swobodne konfigurowanie systemu obejmującego wszystkie typy jednostek centralnych, pełną symulację działania, obsługę operatorską i wizualizację. Bogata baza programowych bloków technologicznych daje praktycznie nieograniczone możliwości realizacji funkcji pomiarowych i regulacyjnych /protokół HART/ oraz sterowania serwonapędami i układami kontroli trajektorii ruchu /interfejs SERCOS - SErial Real-time COmmunication System/ wyposażonymi w enkodery odwzorowujące położenie. Już podstawowe jednostki centralne TECOMAT Foxtrot mogą obsłużyć obiekty o ponad 4 tysiącach wejść/wyjść dwustanowych. Najprostsza konfiguracja wielosterownikowa pozwala na budowę systemu obejmującego do 32 modułów CPU, które wymieniają dane systemowe bez zbędnych opóźnień, gdyż ich odwzorowanie następuje jednocześnie we wspólnych obszarach pamięci współpracujących sterowników w każdym cyklu pracy systemu, całkowicie niezależnie od wybranych trybów komunikacji z komponentami peryferyjnymi. Kompletne projekty można przechowywać na karcie pamięci flash SDHC/SD/MMC o pojemności 4GB wsuwanej w gniazdo jednostki centralnej. Wszystkie elementy struktury mogą być objęte profesjonalnym systemem sterowania nadrzędnego i archiwizacji SCADA Reliance, który pozwala na korzystanie z odległych baz rozwiązań technologicznych, realizację receptur i zdalną obsługę z zachowaniem wysokiej efektywności programowania i przejrzystości podziału zadań nadzoru dyspozytorskiego.

Wyroby wyróżniają się wysoką jakością, przez co objęte są 3 letnią gwarancją. Profesjonalną pomoc techniczną i aplikacyjną oraz szkolenia dla projektantów i specjalistów obsługi serwisowej zapewnia firma EMEA Gateway, przedstawiciel producenta w Polsce.