EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
Inteligentne rozwiązania kontrolne w infrastrukturze

Współczesna automatyka znajduje zastosowanie w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Systemy Tecomat Foxtrot /patrz TECOMAT Foxtrot/ i bogata gama modułów peryferyjnych magistrali CIB /patrz Przegląd RFox&CIB/ integrują wszystkie elementy struktury HMS/BMS, takie jak sieć teleinformatyczna, oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, filtracja powietrza, symulacja obecności, ochrona mienia, monitoring, kontrola dostępu i personalizacja, zasilanie UPS, ochrona przeciwpożarowa czy sterowanie nagłośnieniem /patrz Inteligentny dom, czytaj  EMEA SMART House/. Dzięki wspaniałym możliwościom komunikacyjnym i telemetrycznym, systemy BMS bazujące na TECOMAT Foxtrot są otwarte do pracy w strukturach inteligentnego zasilania oferując gotowość w trybie "SMART Grid Ready".

Tecomat Foxtrot jest wyjątkowo wydajnym modułowym sterownikiem PLC. W konfiguracji z jednostkami regulacyjnymi Tecoreg, urządzeniami elektroinstalacyjnymi i komponentami systemu INELS może tworzyć rozbudowane struktury BMS/HMS, które swoim zasięgiem obejmują obiekty do ponad 4 tysięcy wejść/wyjść obsługiwanych przez jedną jednostkę centralną.Sterowniki programowalne Tecomat Foxtrot są jednostkami centralnymi integrującymi funkcje kontrolne wszystkich systemów w nowoczesnych strukturach inteligentnych konfiguracji elektroinstalacyjnych. TECOREG IRC jest rozwiązaniem zdecentralizowanego regulatora do indywidualnej kontroli układów ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia i innych urządzeń w oddzielnych pokojach budynku (Individual Room Control). Systemy BMS/HMS bazujące na sterowniku Tecomat służą kompleksowej obsłudze i wsparciu w administrowaniu budynków biurowych, hoteli, szpitali, klinik, centrów kongresowych i konferencyjnych, rezydencji, obiektów sportowych, rozległych obiektów handlowych i hal magazynowych oraz pomieszczeń produkcyjnych. Tecomat Foxtrot i Tecoreg IRC są zwykle używane jako podstawowe jednostki sterujące i regulacyjne rozległych sieci instalacyjnych zbudowanych z komponentów INELS.

Na bazie sterownika Tecomat Foxtrot możliwa jest łatwa budowa systemu BMS/HMS, który jest w stanie koordynować:
- Urządzenia sygnalizacji alarmowej i kontroli dostępu /EZS/
- Urządzenia sygnalizacji pożarowej EPS/
- Obwody urządzeń ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji /HVAC/
- Systemy zasilania elektrycznego głównego i uzupełniającego /baterie solarne, źródła odnawialne/
- Systemy rozliczeniowe indywidualnego poboru mediów i energii
- Urządznia nadzoru i personalizacji uprawnień /Access Control/
- Systemy napędu i sterowania schodów ruchomych, platform i wind
- Urządzenia sygnalizacji dźwiękowej, powiadamiania i nagłaśniania
- Systemy komunikowania osobistego i identyfikacji miejsca pobytu
- Urządzenia audiowizulane
- Urządzenia komunikacji bezprzewodowej
- Systemy archiwizowania, raportowania i zarządzania dyspozytorskiego obiektami infrastrukturalnymi

Sterownik Tecomat Foxtrot stanowi jednocześnie samodzielny węzeł internetowy w formie serwera pozwalającego na gromadzenie i obróbkę danych oraz przedstawianie ich w formie strony dostępnej w ogólnoświatowej sieci WWW. Szczegółowe informacje o sterowniku TECOMAT Foxrtot wraz z dokumentacją techniczną i prezentacją Power Point są dostępne na stronie Sterowniki PLC.