EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
Zakończyliśmy aktualne procesy rekrutacyjne. Jeżeli jednak sądzicie Państwo, że Państwa umiejętności mogą przyczynić się do rozwoju EMEA Gateway, prosimy o przesłanie dokumentu CV wykorzystując narzędzie zamieszczone poniżej lub pocztą e-mail na adres info@emea.pl

At the moment we do not have vacant positions, but if you think you can offer us your contribution, please submit your CV using the tool below or send it by email to info@emea.pl
Uwaga: w dalszej perspektywie planujemy nawiązanie współpracy ze specjalistą Business Development Manager operującym na południu Polski
Nawiążemy współpracę z samodzielnymi specjalistami utrzymania ruchu ze znajomością PLC, CNC, komunikacja, wizualizacja, napędy...
Podejmiemy kooperację z nowoczesnymi fimami elektroinstalacyjnymi specjalizującymi się w automatyce budynku


Oferty prosimy kierować na adres:

EMEA Gateway 03-159 Warszawa ul. Wilczej Łąki 9 lub email: info@emea.pl

Prosimy o zamieszczenie następujacej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)". 
Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru administrowanego przez EMEA Gateway ul. Wilczej Łąki 9 oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie.

Bezpośrednie składanie dokumentu CV: