EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

Promocyjne Zestawy Startowe CPU CP1004 + Panel Operatorski


Tecomat Foxtrot jest sterownikiem PLC o wyjątkowym zakresie funkcji wymaganych przez nowoczesne technologie przemysłowe. Prędkość wykonywania programu, różnorodność sieci komunikacyjnych, zintegrowany Web Serwer, natychmiastowa wymiana danych w strukturach wieosterownikowych, zaimplementowane funkcje zarządzania systemami infrastrukturalnymi, bogate biblioteki bloków programowych to tylko niektóre z cech zdecydowanie wyróżniających Tecomat na rynku. Dla ułatwienia zapoznania się z nowymi rozwiązaniami, dostępne są kompletne zestawy startowe z wysokowydajnymi jednostkami centralnymi i różnymi odmianami paneli operatorskich. Program narzędziowy MOSAIC /IEC61131-3 IL - Instruction List, LD - Ladder Diagram, ST - Structured Text, FBD - Function Block Diagram, SFC - Sequential Function Chart, CFC - Continuous Flow Chart/ o pełnych własnościach funkcjonalnych ze zintegrowaną symulacją wszystkich typów sterowników Tecomat można pobrać nieodpłatnie tutaj. Dokumentacja Getting Started "dla początkujących" dostępna jest tutaj. Przykłady aplikacji dostępne są tutaj. Więcej informacji o sterownikach Tecomat dostępnych jest na stronie Sterowniki.

 

 Zestaw CPU CP1004 + Panel ID-17

Zestaw CPU CP1004 + Panel ID-14

Zestaw CPU CP1004 + Panel ID-18 + ETH Switch SX-1162

 Ceny i składanie zamówień:

Zamawiam CPU CP1004 + Panel ID-18 + ETH Switch SX-1162 - cena 900Euro
Zamawiam CPU CP1004 + Panel ID-17 - cena 650 Euro
Zamawiam CPU CP1004 + Panel ID-14 - Cena 500 Euro

Podane ceny są wartościami netto. Każdy klient może zakupić tylko 1 zestaw. Zestawy nie są objęte innymi formami promocji. Obsługa zamówienia realizowana jest w systemie transakcji online EMEA Gateway zgodnie z Regulaminem i Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Klienci VIP mają zachowane terminy płatności.

 

 


EMEA Gateway - Bezpłatny zestaw narzędzi programowych systemu TECOMATEMEA Gateway udostępnia bezpłatny zbiór narzędzi do programowania, symulacji, wizualizacji i zarzadząnia nadrzędnego dla rozwiązań technologicznych bazujących na systemie TECOMAT.

W skład kompletu wchodzą:
 - MOSAIC /71MB/ - narzędzie do programowania i symulacji interfejsu użytkownika dla wszystkich odmian sterowników PLC TECOMAT
 - SoftPLC /1,25MB/ - emulator generujący jednostkę centralną TECOMAT TC700 na komputerze PC
 - Reliance /410MB/ - system SCADA do zarządzania nadrzędnego i archiwizacji.

Oprogramowanie w formie płyty CD wysyłane jest na adres odbiorcy, zgodnie z wpisem do formularza zamieszczonego obok. Przesyłka jest nieodpłatna. Płyta zawiera w pełni funkcjonalne narzędzia w ich podstawowych wersjach. Na płycie znajdują się także opisy pełnej gamy wyrobów automatyki wraz z dokumentacją i kartami katalogowymi. 

Software CD - Zamówienie
Dane korespondencyjne:
Język korespondencji zwrotnej
Firma*
Ulica*
Kod pocztowy*
Miasto*
Kraj*
Imię*
Nazwisko*
Stanowisko
Dział
Telefon*
Fax
E-mail*
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (29.08.97)  oraz ustawą dotyczącą przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu informowania mnie o nowościach oferowanych przez EMEA Gateway.

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest zestaw promocyjny sytemu sterowania Tecomat Foxtrot. Konfiguracja obejmuje ukompletowanie w formie Starter Kit, w skład którego wchodzi jednostka centralna sterownika Tecomat Foxtrot CP-1005 i program narzędziowy MOSAIC Compact Plus (z donglem USB).
Pakiet Starter Kit II Foxtrot MOSAIC ma wyjątkowo korzystną cenę 400 EUR (netto) przy wyróżniających cechach technicznych. Każdy klient może zamówić maksymalnie 1 zestaw. Gwarancja 3 lata!!!

CP-1005 jest jednostką centralną systemu Tecomat Foxtrot o następujących parametrach:
1) 32 bitowy procesor czasu rzeczywistego /RISC/ taktowany zegarem 166Mhz.
2) Pełne podtrzymanie /EEPROM backup/ stanów pamięci RAM i RTC przez 500godzin /z baterią do 20000godzin/.
3) 192 kB pamięci programu użytkownika + 512kB pamięć danych.
4) Pamięć archiwizacji projektów 2 GB.
5) Gniazdo dla opcjonalnej karty pamięci flash 2 GB.
6) Czas wykonania 1000 instrukcji logicznych - 200ms.
7) Liczna wejść/wyjść w maksymalnej rozbudowie 134 /ponad 4000 w konfiguracji z elementami systemu INELS/.

8) Liczba flag /przekaźników pomocniczych, merkerów/ do wykorzystania przez użytkownika - 64kB /w tym 32kB remenentnych/.
9) Liczba liczników czasu /w formacie IEC/ - 4096 /z możliwością połączenia kaskadowego/.
10) Liczba liczników zdarzeń /w formacie IEC/ - 8192 /z możliwością połaczenia kaskadowego/.
11) Zintegrowany interfejs magistrali Ethernet 10/100 Mbps /złącze RJ45/.
12) 6 uniwersalnych wejść, które mogą być wykorzystywane zarówno jako dwustanowe jak i analogowe dla zakresów 0-20mA, 0-2V, 0-10V i podłączenia czujników Ni1000, Pt100.
13) 2 wyjścia analogowe 0-10V.
14) 6 wyjść przekaźnikowych o obciążalności do 230V / 3A.
15) Możliwość rozszerzenia konfiguracji o kolejne moduły wejść/wyjść - do 10 modułów.
16) Zintegrowany Web Serwer.
17) 2 kanały dla transmisji szeregowej (CH1 - RS232, CH2 alternatywnie konfigurowany za pomocą modułów MR-01xx dla transmisji RS-232, RS-485, RS-422, M-Bus, PROFIBUS DP lub CAN.
18) 2 Zintegrowane złącza do sieci CIB dla integracji komponentów i urządzeń inteligentnych rozwiązań elektroinstalacyjnych /INELS/.
19) Możliwość połączenia z panelem ID-14 w jedną kompaktową jednostę sterowniczą do zabudowy pulpitowej.
20) Programowanie zgodne z IEC 61131-3 za pomocą programu narzędziowego MOSAIC.

Starter Kit Tecomat Foxtrot - Zamówienie
Dane korespondencyjne:
Język korespondencji zwrotnej
Firma*
Ulica*
Kod pocztowy*
Miasto*
Kraj*
Imię*
Nazwisko*
Stanowisko
Dział
Telefon*
Fax
E-mail*
Dane rejestrowe:
NIP*
Regon
Konto bankowe /IBAN/
Nazwa banku
SWIFT CODE /BIC/
W skład zestawu wchodzi pełna wersja programu narzędziowego MOSAIC Compact Plus (z donglem USB) do obsługi wszystkich odmian sterowników z rodziny TECOMAT

Cechy programu narzędziowego MOSAIC:
1) MOSAIC umożliwia programowanie i obsługę nowoczesnych systemów automatyki przemysłowej opartych o 32bitowe procesory (TECOMAT TC650, TC700 i Tecomat Foxtrot) zgodnie z normą IEC EN 61131-3 (Structured Text (ST), Instruction List (IL), Ladder Diagram(LD) and Function Block Diagram (FBD)).
2) Bogate biblioteki narzędziowe dają projektantom systemów sterowania pełen komfort i elestyczność kształtowania wymaganych cech technologicznych.
3) Środowisko pracy MOSAIC to systemy operacyjne Windows 2000/XP/Vista.
4) Graficzne deklarowanie w module IEC Manager wszystkich elementów programu PLC /typy danych, zmienne, bloki funkcyjne, bloki programowe, biblioteki użytkownika/.
5) Moduł POU Viewer służy do debagowania programu PLC, monitorowania i wyświetlania wybranych zmiennych i punktów kontrolowanego przerwania.
6) Struktura oprogramowani użytkownika konfigurowana jest przez elementy POUS /Program Organization Units/ stanowiące główne bloki funkcjonalne układu sterowania. Elementy te stanowią jeden ze zbiorów deklarowanych w module IEC Manager.
7) Oprojektowanie oprogramowania w postaci tekstu strukturalnego ST wspierane jest modułem IEC assistant, który pozwala na automatyczne kończenie rozpoczętych konstrukcji programu użytkownika i wspiera definiowanie zmiennych. Moduł ten pozwala także na tworzenie oprogramowania w formie mieszanej z wykorzystaniem pozostałych form jego prezentacji /IL, LD, FBD/.
8) Moduł PLC Simulator umożliwia debagowanie programu bez konieczności podłączenia do rzeczywistego sterownika PLC. Moduł PLC Simulator pozwala na przetestowanie na jednym komputerze kompletnego rozwiązania we współpracy z systemem SCADA RELIANCE do wizualizacji i akwizycji danych.
9) Moduł PanelMaker jest narzędziem do tworzenia systemu dialogowego pomiędzy alfanumerycznymi panelami operatorskimi ID-07 i ID-08 a sterownikami PLC Tecomat TC500 i Tecoreg TR200, w których oprogramowanie operatorskie stanowi część programu sterownika.
10) Moduł PanelSim pozwala na weryfikację oprogramowania opracowanego przez PanelMaker bez konieczności posiadania stosownych paneli operatorskich. Moduł ten weryfikuje oprogramowanie zarówno w trybie łączności z rzeczywistym sterownikiem PLC jak i emulowanym przez PLC Simulator.
11) Moduł PIDMaker jest przeznaczony do konfigurowania i nastaw regulatorów PID. Przy pomocy tego modułu można zweryfikować trajektorie regulacyjne, poprawność ustawienia parametrów i wygenerowanie stosownego kodu programowego.
12) Moduł GraphMaker to wygodne narzędzie diagnostyczne umożliwiające obserwację przebiegów wybranych zmiennych w zadanych okresach próbkowania. Wybrane sekwencje mogą być rejestrowane na dysku. Moduł spełnia funkcję 16-to kanałowego oscyloskopu i analizatora stanów logicznych.
13) Moduł PLC Software Configuration wspiera projektantów w doborze prawidłowej konfiguracji i parametryzacji układu sterowania i doborze adekwatnych komponentów. Moduł ten pozwala na odczytanie konfiguracji podłączonego systemu sterowania.
14) Moduł PLC Network Definition umożliwia graficzne projektowanie sieci połączeń pomiędzy sterownikami PLC, panelami operatorskimi i innymi urządzeniami zewnętrznymi.
15) Moduł Project Manager stanowi narzędzie obsługi kompletnych projektów, zarządzania, archiwizowania i tworzenia ich kopii zapasowych.
16) Praca z programem MOSAIC jest wspierana rozbudowanym systemem pomocy kontekstowej w formie hipertekstowego przeszukiwania bibliotek dokumentacji systemów Tecomat i Tecoreg.
17) Moduł WebMaker dla realizacji lokalnego serwisu internetowego.
18) Narzędzie MOSAIC umożliwia dokonywanie zmian oprogramowania sterowników PLC Tecomat TC700 i TC650 w trybie "na gorąco" bez konieczności zatrzymania pracy sterownika. Możliwa jest także zmiana danych, dodawanie lub kasowanie zmiennych i wykonywanie innych operacji na danych. Ta funkcjonalność programu MOSAIC, łącznie z możliwością wymiany modułów wejść/wyjść bez zatrzymywania pracy sterownika jest funkcją szczególnie przydatną w prowadzeniu procesów, których odstawienie serwisowe jest uciążliwe lub kosztowne.
19) Program MOSAIC jest narzędziem współpracującym z różnymi systemami komunikacjynymi, a w tym połączeniami szeregowymi, siecią Ethernet, protokołem USB, modemem telefonicznym, modemem GSM oraz transmisją Wi-Fi dla połączeń bezprzewodowych.