EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

TECOMAT - Automatyka Napędu i Motion Control

Sterownik modułowy Tecomat TC700 umożliwia precyzyjną kontrolę ruchów mechanicznych i koordynację przemieszczeń w przestrzeni. Służą do tego szybkie liczniki do obsługi enkoderów oraz moduły Motion Control do sterowania osiami numerycznymi, które mogą nadzorować do sześciu trajektorii jednocześnie.


Podstawowe dane aplikacyjne modułu Motion Control:

- nadzór kontrolny nad przemieszczeniami realizowanymi przez serwonapędy
- kontrola do 6-ciu osi realizujących jednoczesne przemieszczenia
- pętla regulatora PID dla każdej osi
- możliwość realizacji niezależnych jak i skoordynowanych ruchów wszystkich osi
- pełna standaryzacja oprogramowania komunikacyjnego za pomocą modułów funkcjonalnych zgodnie z IEC EN 61131 - 3


Przykładowe zastosowania:
- kontrolowane przemieszczenie mas siłownikami hydraulicznymi bądź elektromechanicznymi.
- pozycjonowanie detali w procesach wytwórczych, przetwórczych i montażowych
- nadzór nad ruchami realizowanymi przez układy z położeniowym sprzężeniem zwrotnym
- osiąganie wskazanych punktów w przestrzeni w harmonijnej koordynacji ruchów pojedynczych
- dosuwanie narzędzi bądź komponentów składowych w procesach technologicznych
- zamykanie i otwieranie zaworów w rytm zadanych algorytmów
- utrzymywanie położenia, natężenia przepływu, strumienia, siły docisku i innych parametrów fizycznych w procesie sterowania ciągami technologicznymi
- korygowanie charakterystyk urządzeń mechanicznych przez programowe nastawy regulatorów PID
Więcej patrz Procesory technologiczne.

TXV00368_01_Mosaic_MotionControlLib.pdf

TECOMAT - Automatyka Napędu
Obrabiarka.jpgTokarka.jpgHonownica.jpgWytaczarka.jpg