EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
MOSAIC

MOSAIC jest narzędziem do programowania wszystkich sterowników z serii TECOMAT. Zarówno architektura środowiska jak i poszczególne moduły struktury MOSAIC są w pełni zgodne ze standardem IEC61131-3 /IL - Instruction List, LD - Ladder Diagram, ST - Structured Text, FBD - Function Block Diagram, CFC - Continuous Function Chart, SFC - Sequential Function Chart/. Narzędzie zawiera szereg komponentów /Plug-in/ wspierających proces projektowania i debagowania oprogramowania użytkowego.


Cechą wyróżniającą rodzinę sterowników TECOMAT jest wspólne narzędzie MOSAIC, co jest w naturalny sposób związane z wyjątkowo rozbudowaną funkcjonalnością najmniejszych nawet sterowników z serii TECOMAT FOXTROT. Umożliwia to konfigurowanie systemu automatyzacji w oparciu o wszystkie odmiany sterowników, gdyż nie występuje konieczność stosowania różnych narzędzi do ich obsługi. MOSAIC obsługuje łączność Point to Point i sieciową w stardardach Ethernet, USB, modem GSM i Wi-Fi z wykorzystaniem przemysłowych protokołów wymiany danych i adekwatnych sygnałów elektrycznych. MOSAIC dokonuje archiwizacji pełnej dokumentacji projektów w pamięci PLC.

Struktura środowiska MOSAIC:
- Project Manager - moduł kompleksowego zarządzania projektem, deklaracji składników i organizacji jego struktury
- POU Viewer - moduł debagowania i monitorowania programu w PLC umożliwiający wymuszanie nastaw i wprowadzanie punktów kontrolnych
- PLC Simulator - moduł programowej emulacji dowolnego sterownika TECOMAT dla przedaplikacyjnej symulacji programu użytkowego w dowolnej konfiguracji sieci komunikacyjnych z wykorzystaniem symuloacji paneli operatorskich i systemu zarządzania nadrzędnego SCADA bez uzycia rzeczywistej struktury PLC.
- PanelMaker - moduł kreowania funkcjonalności wyświetlaczy i paneli obsługi operatorskiej, których oprogramowanie jest częścią software użytkowego PLC
- PanelSim - moduł symulatora paneli obsługi operatorskiej do prowadzenia testów bez budowy rzeczywistej struktury układu automatyki
- PIDMaker - moduł projektowania i debagowania pętli regulatrów PID
- GraphMaker - moduł graficznej analizy i debagowania programu użytkownika z możliwością programowego śledzenia zadanych parametrów oraz funkcją 16-to kanałowego oscyloskopu prezentującego wybrane parametry
- PLCNetworker - moduł kreowania struktur komunikacji wewnątrz systemu automatyzacji i połaczeń sieciowych ze środowiskiem zewnętrznym

Odmiany programu MOSAIC:
- MOSAIC Lite - wersja programu obsługująca małe struktury sterownicze w rozbudowie do dwóch modułów peryferyjnych
- MOSAIC Compact - wersja programu do obsługi sterowników TECOMAT Foxtrot i sterowników kompaktowych TC 400/500/600/650. Zabezpieczenie modułem kodującycm /dongle/.
- MOSAIC Profi - wersja programu do obsługi wszystkich odmian sterowników TECOMAT /z TC700 włącznie/. Zabezpieczenie modułem kodującycm /dongle/.
Więcej patrz Software.
PLC_programming_acc._to_IEC-61-131-3_v10_11.2007_en.pdf
TXV00325_02_Mosaic_PanelMaker_en.pdf
MOSAIC_Control_Libriaries_v2_12.2006_en.pdf
Gettintg_started_with_Mosaic_v7_07.2009_en.pdf
SoftPLC_setup_v3.3_2008.06.10.exe
TXV00328_02_Mosaic_WebMaker_en.pdf
Control_Libraries_for_Mosaic_txv00323_02.pdf
Getting_Started_Mosaic_TXV00320_02_pl_v1.pdf
TXV00322_02_Mosaic_STDLib_en.pdf
TXV00341_02_Mosaic_FileLib_en.pdf
TXV00330_01_Mosaic_Datalogger_cz.pdf
TXV00411_01_Foxtrot_DesignManual_cz.pdf
TXV00416_01_CFoxRFoxProjektovani_cz.pdf

MOSAIC - narzędzie do programowania sterowników TECOMAT
Mosaic1.JPGMosaic2.JPGMosaic3.JPGPrtScr5.jpg

Reliance

Reliance jest oprogramowaniem typu SCADA /Supervisory Control And Data Acquisition/, które stanowi nadrzędny system nadzoru, wizualizacji, akwizycji i archiwizacji danych odczytywanych z systemów sterowniczych maszyn, urządzeń i kompletnych instalacji
technologicznych.


Moduły oprogramowania:

- Reliance Design - środowisko projektowe przeznaczone dla opracowania struktury systemów wizualizacji. Moduł ten oferuje bogaty zbiór inteligentnych narzędzi pozwalających na wyjątkowo efektywne i dynamiczne konfigurowanie systemu.
- Reliance Runtime - stanowi podstawowy moduł aplikacyjny określający bezpośrednio zakres funkcjonalności poszczególnych węzłów systemu wizualizacji i zarządzania danymi. Moduł umożliwia bieżące wyświetlanie i analizowanie danych w trybie czasu rzeczywistego, potwierdzanie występujących zdarzeń, reagowanie na alarmy i meldunki.
- Reliance Server - jest magazynem informacji i danych dla klientów sieci Web, którzy stanowią węzły obsługi, wizualizacji i zarządzania systemem technologicznym. Moduł ten jest jednocześnie miejscem wykonywania specjalistycznych obliczeń czy realizacji bloków programowych wykorzystujących różne platformy informatyczne lub specyficzne procedury komunikacji z komponentami pochodzącymi od innych dostawców.
- Reliance Runtime Server - zbiorczy moduł łączący funkcjonalność Reliance Runtime i Reliance Server
- Reliance J - moduł klienta sieci Web. Moduł stanowi zbiór apletów w języku Jawa służących prezentacji wizualizowanych instalacji na ekranach współpracujących węzłów obsługi, nadzoru i administrowania systemem.


Cechy oprogramowania Reliance:
- Struktura RAD (Rapid Application Development) dla szybkiego projektowania systemu wizualizacji
- Otwarty system nadzoru technologicznego w czasie rzeczywistym
- Interfejs graficzny technologia-operator
- OPC Klient dla komunikacji z modułami OPC Server zgodnie ze standardem OPC ( OLE for PC - Object Linking and Embedding for Process Control)
- Stały dostęp do danych (GSM, Internet)
- Wysoka stabilność rozwiązania i bezpieczeństwo obsługi w reżimie intensywnego obciążenia
- Wbudowana redundancja dla zmiennych i danych
- Łatwy eksport danych w formatach aplikacji Web


Podstawowe korzyści z aplikacji oprogramowania SCADA Reliance:
- wysoka efektywność programowania i przejrzystość podziału zadań nadzoru operatorskiego
- proste zarządzanie zbiorami sprawdzonych bibliotek graficznych
- zdalny dostęp do oddalonych zmiennych technologicznych i węzłów obsługi
- bezpośrednia łączność z urządzeniami systemu przez sieć Web lub komunikaty SMS pozwalająca na zdalną interwencję inżynierską
- scentralizowane zarządzanie rozległymi systemami
- stała kompatybilność z wcześniejszymi wersjami /backward compatibility/
- przyjazna obsługa nawet dla mniej doświadczonych użytkowników
- wersja Deskotop dla obsługi jednostanowiskowej i Enterprise dla pracy w sieci lokalnej
- kontrolowany dostęp - odmiana View bez prawa ingerencji w procesy technologiczne i odmiana Control z wielopoziomowymi uprawnieniami dostępu.
Więcej patrz SCADA Reliance.

Reliance_First_steps_en.pdf
Reliance_Design_en.pdf
Reliance_Runtime_en.pdf
teco_opc_v.210enu.zip
reli4_v.20u1enu_setup.zip

SCADA Reliance
Reliance5.jpgReliance7.jpgReliance8.jpgReliance2.jpg

SoftPLC, PLCComS, FoxTool

SoftPLC to program do emulacji sterownika TECOMAT TC 700 (CP-7003) oraz kanałów komunikacji szeregowej/ na komputerach PC z MS Windows. Całkowita zgodność z rzeczywistymi kontrolerami, w tym także w zakresie komunikacji kanałami szeregowymi i Ethernet. Kompatybilność Web Serwera. SoftPLC pozwala na budowę układów automatyzacji bez hardware sterowników PLC, jedynie zaś z wykorzsystaniem peryferiów obiektowych. Funkcję jednostki centralnej pełni komputer PC z zaimplementowanym programmem SoftPLC. Wersja bezpłatna /bez komercyjnego klucza SW/ jest w pełni funkcjonalna przez 2 godziny.

PLCComS to program do budowy serwera komunikacji TCP/IP na komputerze PC do realizacji łączności z urządzeniami klienta. Połączenie ze sterownikami TECOMAT za pomocą protokołu EPSNET. Komunikacja z urządzeniami klienta za pomocą procedury tekstowej w trybie Ządanie/Odpowiedź.

FoxTool to program do łatwego konforgurowania struktury inteligentnego budynku w oparciu o komponenty systemu TECOMAT Foxtrot. Obsługa systemów HVACR, zarządzania energią, gospodarowania mediami, alarmami i innymi wykorzystywanymi w nowoczesnych rozwiązaniach elektroinstalacyjnych. Wizualizacja z wykorzystaniem Web Servera, transmisja do SCADA Reliance, komunikacja z komputerami i telefonami komórkowymi. Pełna symulacja jednostek centralnych dla testowania strukturu w trybie offline.

PLCComS_v2.7.zip
TXV13863_01_PLCComS_cz.pdf

SoftPLC, PLCComS, FoxTool