EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

TECOMAT TC700

Modułowy system sterowania TECOMAT TC700 do aplikacji w najbardziej odpowiedzialnych obiektach technologicznych.

TECOMAT TC700 jest bardzo nowoczesnym modułowym systemem automatyzacji produkcji i organizacji wytwarzania przeznaczonym do realizacji zadań w zakresie kontroli urządzeń dwustanowych i procesów ciągłych.

Niezawodność systemów TECOMAT jest tak wysoka, że są one objęte 3 letnią gwarancją!

Główne branże aplikacji:
Automatyzacja produkcji, chemia, szklarstwo, przemysł spożywczy, produkcja materiałów budowlanych, górnictwo, gospodarka wodna, energetyka, mechatronika, aplikacje rozproszone i scentralizowane, zdalna kontrola i wizualizacja.

Podstawowe parametry techniczne:
- sterownik PLC o zakresie adresowym powyżej 8000 wejść/wyjść dwustanowych
- do 3300 wejść i 700 wyjść analogowych
- 32bitowy procesor RISC, 200ms/1000 instrukcji
- rozszerzenie pamięci przez dodatkowe karty SDHC, SD, MMC > 32GB
- budowa modułowa /rama nośna, zasilacze, jednostki centralne, moduły komunikacyjne i peryferyjne/
- szeroka gama zasilaczy, w tym także z podtrzymaniem akumulatorowym /UPS/ i do pracy redundantnej
- redundancja zasilania racków systemu /standard/
- rozszerzenia /racki/ dla 2/4/8/15 modułów
- szyna systemowa RS485, 345kb/s (odczyt peryferiów z taktem 5ms!)
- odległość pomiędzy rackami do 1750mb!!!
- maksymalna rozbudowa systemu 8 racków 15-to modułowych
- pełna izolacja galwaniczna wejść i wyjść
- moduły wejść/wyjść dwustanowych i analogowych, liczników i komunikacyjne z systemem autodiagnostyki
- bogaty wybór jednostek centralnych, w tym także do pracy w trybie redundantnym Hot-Standby z możliwością ultraszybkiej synchronizacji oprogramowania i komunikacji Ethernet w przypadku występienia usterki CPU prowadzącej proces.
- komunikacja wewnętrzna pomiędzy jednostkami sterującymi w trybie Industrial Ethernet /możliwa praca w trybach "Redundant Tree" i "Redundant Ring"/
- możliwa redundancja wejść i wyjść
- wymiana modułów w trybie HOT-SWAP
- komunikacja RS-232, RS-485, RS-422, CAN, Profibus DP, M-Bus, LON Works, Ethernet, EPSNET, Modbus, HART, modem FSK Telematik,
- zintegrowany Web Serwer
- programowanie wg IEC61131-3 narzędziem MOSAIC, także On-line
- zbieranie danych przez dedykowany OPC Server
- archiwizacja i zarządzanie nadrzędne przez program SCADA Reliance
- możliwość archiwizowania kodu źródłowego projektu w PLC
- zintegrowane funkcje specjalistyczne dla zadań z zakresu kontroli klimatu /HVAC/
- moduły Motion Control dla sterowania 1-6 osi
- integracja systemów ochrony obiektów EZS/EPS i kontroli dostępu /Access Control/
Więcej patrz Tecomat TC700.

tecomat_en.pdf
Tecomat_Modular Control Systems_en.pdf
Tecomat_Instruction set_en.pdf
Catalog_Tecomat_TC700_en.pdf
TECOMAT_stacja Profibus DP Master.pdf
Tecomat_Communication_v2009_en.pdf
Analog_I-O_txv00421_02.pdf
Digital_I-O_TXV00420_02.pdf
TC700_system_description_TXV00402_02.pdf
SoftPLC_setup_v3.3_2008.06.10.exe
Podrecznik_programisty_TXV00109_05.pdf
TECOMAT_Overview.ppsx
TC-700, EC Declaration of conformity.pdf
TECOMAT_jako_Profibus_Slave_txv00405_cz.pdf
TXV00108_01_TC700_DesignManual_dop_cz.pdf
TXV00402_01_TC700_PLC_cz.pdf
TC700_leaflet_-en-IT.pdf
TC700_leaflet_-en-IB-bin.pdf
TC700_leaflet_-en-OS-bin.pdf
TC700_leaflet_-en-RM.pdf
TC700_leaflet_-en-PW.pdf
TC700_leaflet_-en-IS.pdf
TC700_leaflet_-en-OR-ext.pdf
Controlyourtechnology.pdf
Controlyourmachine.pdf

TECOMAT TC700
Tecomat TC700 - Hot Swap - powiększony.JPGOPCserver.JPGSCADA Reliance.JPGMOSAIC.JPG150_Tecomat TC 700 - dwukasetowy_1.JPG

TECOMAT Foxtrot

Sterowniki PLC TECOMAT Foxtrot to rodzina profesjonalnych urządzeń kontrolnych o wyjątkowych parametrach technicznych do zastosowań przemysłowych i aplikacji w systemach kompleksowego zarządzania inteligentnymi instalacjami HMS/BMS.

Nowatorskie rozwiązania pozwalają klientom na realizację zadań z zakresu obsługi sygnałów dwustanowych i analogowych także we współpracy z innymi podzespołami w trybie łączności sieciowej z popularnymi protokołami komunikacyjnymi. Jednostki centralne TECOMAT Foxtrot posiadają zintegrowany Web Serwer.

Podstawowe parametry techniczne:
- 32 bitowy procesor czasu rzeczywistego /RISC/ taktowany zegarem 166Mhz.
- Pełne podtrzymanie /EEPROM backup/ stanów pamięci RAM i RTC przez 500godzin /z baterią do 20000godzin/.
- 256 KB EEPROM – pamięć programu użytkownika i tabel
- 192 + 64 kB CMOS RAM - pamięć RAM programu PLC i tabel z podtrzymaniem
- 2MB - pamięć archiwizacji projektu
- 512 kB – dodatkowa pamięć danych
- 64 kB – rejestry użytkownika
- Gniazdo dla opcjonalnej karty pamięci flash 32 GB. - Czas wykonania 1000 instrukcji logicznych - 200ms.
- 2 magistrale systemowe w standardzie!!!
- Sieć systemowa TCL2 o cyklu odświeżania <5ms, prędkości 345kbit/s i rozpiętości do 400mb.
- Sieć systemowa CIB o cyklu odświeżania <140ms, prędkości 153,6kbit/s i rozpiętości do 500mb.
- Sieć systemowa RFox radiowa (opcja) w paśmie ISM (Industial Scientific Medical) 868,35MHz
- Liczba dodatkowych wejść/wyjść dwustanowych w sieci <5ms - 128 I/O ,w sieci <140ms ponad 4000 I/O /obie sieci w standardowo w każdym CPU/
- Liczba wejść/wyjść analogowych do 80/20 w sieci <5ms
- Liczba wejść/wyjść analogowych do 1152 w sieci <140ms (sumarycznie dla jednego CPU=1252 AI/O)
- Liczba modułów rozszerzających w sieci <5ms -10szt., w sieci <140ms – 288szt. oraz 1szt. np. PX-78xx wsuwany do CPU /7xDI lub 4xDI i OxDO/ lub komunikacyjne
- Liczba wejść/wyjść dwustanowych w maksymalnej rozbudowie: 156 w sieci TCL2 oraz ponad 4000 w sieci CIB.
- Liczba flag /przekaźników pomocniczych, merkerów/ do wykorzystania przez użytkownika - 64kB /w tym 32kB remenentnych/.
- Liczba liczników czasu /w formacie IEC/ - 4096 /z możliwością połączenia kaskadowego/.
- Liczba liczników zdarzeń /w formacie IEC/ - 8192 /z możliwością połaczenia kaskadowego/.
- Zintegrowany interfejs magistrali Ethernet 10/100 Mbps /złącze RJ45/ - protokoły UDP, TCP/IP, MODBUS UDP, MODBUS TCP, EPSNET, BACnet.
- Wejścia uniwersalne, które mogą być wykorzystywane zarówno jako dwustanowe jak i analogowe dla zakresów 0-20mA, 0-2V, 0-10V i podłączenia czujników Ni1000, PT100, Pt100, termopar J, K, R, S, T, N.
- Wyjścia analogowe 0-10V o rozdzielczości do 10 bitów.
- Wejścia analogowe o rozdzielczości do 16 bitów.
- Wyjścia przekaźnikowe o obciążalności do 230V / 3A.
- Zintegrowany Web Serwer.
- Kanały dla transmisji szeregowej (kanał CH1 - RS232 - protokoły EPSNET, EPSNET-F, EPSNET Multimaster, MODBUS, PROFIBUS DP, USB; kanał CH2 alternatywnie konfigurowany za pomocą modułów MR-01xx dla transmisji RS-232, RS-485, RS-422, M-Bus, PROFIBUS DP slave 12Mbit/s, CAN, LON Works, Wiegand, FSK Modem, EPSNET, EPSNET-F, EPSNET Multimaster, PROFIBUS DP Master, PROFIBUS DP Slave, MODBUS).
- Możliwość połączenia z panelem ID-14 w jedną kompaktową jednostę sterowniczą do zabudowy pulpitowej.
- Programowanie zgodne z IEC 61131-3 za pomocą programu narzędziowego MOSAIC
Więcej patrz Tecomat Foxtrot.

Steuerungssysteme_Foxtrot_de.pdf
Tecomat_Foxtrot_System_Manual_ru.pdf
Руководство_Tecomat_Foxtrot_ru.pdf
Tecomat_Foxtrot_presentation_en.ppsx
TECOMAT_FOXTROT_v10_03.2009_en.pdf
Teco-Brochure-FOXTROT-ENG-1.pdf
Tecomat_Foxtrot_catalog_en.pdf
Foxtrot_Overwiev_PL_2010_pokaz.ppsx
Foxtrot_system_design_TXV00411_02.pdf
Foxtrot, EC Declaration of conformity.pdf
10365-teco-katalog-foxtrot-CZ.indd.pdf
TXV00410_01_Foxtrot_PLC_cz.pdf
Foxtrot-CZ_cat.pdf
Katalog_Foxtrot_2013-CZ.pdf
TXV00413_01_Foxtrot_PerifCIB_CFox_cz.pdf
11017-teco-katalog-foxtrot-AJ-31.05.2012.pdf
TXV00411_01_Foxtrot_DesignManual_cz.pdf
TXV00411_10.2012_v3.8.d_Příručka projektování systému FOXTROT_cz.pdf
TXV00416_02_CFox_RFox_cz.pdf
Foxtrot.pdf

TECOMAT Foxtrot
Moduly_5.pngModuly_2.png190_FOXTROT_RF-1131_02.jpgModuly_3.pngModuly_4.jpg