EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

Wykaz szkoleń

  Tak było  
MOS/PR/BA - Programowanie sterowników PLC narzędziem Mosaic

Szkolenie podstawowe z zakresu projektowania układów automatyki z wykorzystaniem narzędzia Mosaic. Ćwiczenia praktyczne w grupach dwuosobowych.
Czas trwania szkolenia - 3 dni.
Poziom podstawowy.
Kolejne szkolenie planowane w IIIkw. 2015. Szczegóły wkrótce.

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
BMS/PR/BA - Automatyka budynku

Szkolenie z zakresu integracji systemów sterowania i zarządzania zasobami budynków biurowych, hoteli, hal produkcyjnych, rezydencji i domów indywidualnych - BMS/HMS (Building Management System / Home Management System). Obejmuje projektowanie systemów automatyki ze sterownikami TECOMAT Foxtrot, sieciami komunikacyjnymi i aparaturą elektroinstalacyjną CFox i RFox w koordynacji z innymi podsystemami wchodzącymi w skład nowoczesnych obiektów infastrukturalnych. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem narzędzi Mosaic i FoxTool.
Dodatkowo krótkie omówienie algorytmów regulacji oraz wykorzystania sieci neuronowych w "uczeniu przez przykłady" dla optymalizacji procesów sterowania. Szkolenie obejmuje także omówienie protokołów komunikacyjnych w sieciach lokalnych i otwartych (Modbus, BACnet, TCP/IP, UDP/IP, M-Bus, inne dla RS485 i Ethernet) .
Czas trwania szkolenia - 3 dni.
Poziom podstawowy.
Zapisy zakończone. Kolejne szkolenie w IIIkw.2015
Miejsce: Brak informacji

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
CIB/PR/BA - Projektowanie systemów elektroinstalacyjnych

Szkolenie podstawowe z zakresu projektowania systemów elektroinstalacyjnych bazujących na sterownikach TECOMAT i aparaturze CFox pracującej w sieci CIB /Common Installation Bus/ oraz RFox pracującej w sieci radiowej. Grupa docelowa to architekci, projektanci instalacji infrastrukturalnych, kierownicy budowy, elektroinstalatorzy, deweloperzy, inwestorzy i wykonawcy domów jednorodzinnych, rezydencji, hoteli, galerii i obiektów użyteczności publicznej.
Czas trwania szkolenia - 2 dni.
Poziom podstawowy.
Kolejne szkolenie planowane w IIIkw. 2015.

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
HOME/PR/BA - Inteligentny dom

Prezentacja możliwości technicznych i pokaz praktycznego konfigurowania systemu automatyki inteligentnego budynku na bazie TECOMAT Foxtrot. Krótka prezentacja programów narzędziowych FoxTool i Mosaic. 
Zamówienia realizowane także indywidualnie na zaproszenie klientów, w ich siedzibach.
Kontakt
szkolenia@emeagateway.com.
Czas trwania prezentacji - 4 godziny.
Uczestnictwo bezplatne.

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
HP/PR/BA - Pompy ciepła
Szkolenie dla inwestorów i instalatorów poświęcone aspektom praktycznym budowy systemów grzewczych i chłodniczych z wykorzystaniem konwersji energii pompami ciepła. Szkolenie szczególnie zalecane dla inwestorów dysponujących źródłami ciepła odpadowego /technologicznego, wentylacyjnego, itp./.
Czas trwania szkolenia - 3 dni.
Kontakt:
szkolenia@emeagateway.com
Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
PV/PR/BA - Fotowoltaika

Szkolenie dla inwestorów i instalatorów poświęcone aspektom praktycznym budowy fotowoltaicznych systemów zasilania elektrycznego.
Czas trwania szkolenia - 3 dni.
Kontakt:
szkolenia@emeagateway.com

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
OZE/PR/BA - Odnawialne Źródła Energii

Szkolenie poglądowe z zakresu możliwości wykorzystania lokalnych surowców energetycznych i sił natury dla generowania energii elektrycznej i cieplnej w harmonii z wymogami ochrony środowiska.
Czas trwania szkolenia - 2 dni.
Poziom podstawowy.
Szkolenie realizowane także indywidualnie na zaproszenie klientów, w ich siedzibach.
Kontakt
szkolenia@emeagateway.com.

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
HVACR/PR/AD - Sterowanie systemami klimatyzacji i wentylacji

Szkolenie specjalne obejmujące wykorzystanie sterowników TECOMAT do kompleksowej kontroli systemów klimatyzacji i rekuperacji /Heating, Ventilation, Air Condition, Recuperation/. Zagadnienia dotyczą struktury sterowania rozbudowanych pomp ciepła, regulacji PID, połączeń kaskadowych, współpracy z systemami BMS/HMS, zdalnego nadzoru i ustalania harmonogramów pracy urządzeń.
Czas trwania szkolenia - 5 dni.
Poziom zaawansowany dla profesjonalistów.
Szkolenie jest prowadzone przez specjalistów od sterowników PLC TECOMAT oraz technologów z zakresu HVACR.
UWAGA: Szkolenie wyłącznie dla małych grup 2-6 uczestników!

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
AUDYT/EE/UPR - Uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych

Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Szkolenie przygotowuje do egzaminu państwowego w Ministerstwie Infrastruktury, dającego uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych.

Czas trwania szkolenia 6 dni (56godzin)
Szczegóły merytoryczne w zakładce Świadectwa energetyczne
Pytania o dodatkowe informacje na szkolenia@emeagateway.com
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu uprawniające do rejestracji na egzamin państwowy w Ministerstwie Infrastruktury
Uwaga: do udziału w ćwiczeniach konieczny jest własny laptop
Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
SPE/PR/BA - Ćwiczenia dla projektantów systemów automatyzacji z PLC

Szkolenie specjalne w formie aktywnych warsztatów dla projektantów systemów automatyki.
Obejmuje zagadnienia omawiane podczas szkoleń MOS/PR/BA (programowanie z wykorzystaniem narzędzia Mosaic), HMI/PR/BA (wizualizacja operatorska), REG/PR/BA (regulacja z wykorzystaniem algorytmów PID) oraz TEL/PR/BA (telemetria), COM/PR/BA (komunikacja sieciami przemysłowymi i łączność internetowa) i REL/PR/BA (zarządzanie dyspozytorskie i akwizycja danych z programem SCADA Reliance) oraz CIB/PR/BA (automatyka budynku).

Czas trwania szkolenia - 5 dni.
Pytania o odatkowe informacje na szkolenia@emeagateway.com
Potwierdzenie ukończenia indywidualnymi certyfikatami producenta zgodnie z IQNet Management System
UWAGA: Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą własnych komputerów!
Szkolenia specjalne w III kw. 2014 są już w pełni zarezerwowane przez grupy zorganizowane. Zapraszamy do składania deklaracji udziału w kolejnych szkoleniach drogą email. Zainteresowanych powiadomimy bezpośrednio o nowych terminach szkolenia.

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
ABC/PR/BA - Podstawy automatyzacji z PLC

Prezentacja możliwości technicznych i pokaz praktycznego konfigurowania sterowników TECOMAT Foxtrot z wykorzystaniem programu narzędziowego Mosaic. Krótkia prezentacja programu FoxTool. 
Zamówienia realizowane indywidualnie na zaproszenie klientów, w ich siedzibach.
Kontakt
szkolenia@emeagateway.com.
Czas trwania prezentacji - 4 godziny.
Uczestnictwo bezplatne.

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
COMM/PR/BA - Sieci i protokoły komunikacyjne w systemach PLC TECOMAT

Szkolenie z zakresu projektowania systemów komunikacji przemysłowej w oparciu o sterowniki TECOMAT dla obsługi protokołów Profibus DP, AS-Interface, Modbus, CAN, CAN Open, CIB, Wiegand, BACnet, MP Bus, M-Bus, OpenTherm, FSK Modem, HART, EPSNET i innych.
Czas trwania szkolenia - 3 dni.
Poziom podstawowy.
Kolejne szkolenie w IVkw. 2015
UWAGA: Następuje zmiana zakresu szkolenia /zwiększony będzie nacisk na komunikację w sieci Ethernet/

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
PID/PR/BA - Regulacja PID w systemach PLC

Szkolenie obejmujące zasady regulacji PID z wykorzystaniem algorytmów dostępnych w narzędziu Mosaic. Zakres tematów obejmuje strojenie regulatorów, autotunning, połączenia kaskadowe i wykorzystanie zasad algorytmów regulacyjnych logiki rozmytej Fuzzy Logic.
Czas trwania szkolenia - 3 dni.
Zgłoszenia szkolenia@emeagateway.com
Kolejne szkolenie planowane w IIIkw. 2015.

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
IND/PR/BA - Szkolenie indywidualne z automatyzacji z PLC

Szkolenie specjalistyczne na indywidualne zamówienie klienta z zakresu wszystkich tematów obejmujących systemy automatyki bazujące na sterownikach TECOMAT.
Wybór zagadnień, czas trwania i miejsce realizacji uzgadniane każdorazowo bezpośrednio z zamawiającym.
Kontakt
szkolenia@emeagateway.com.
Koszt i termin realizacji szkolenia uzgadniany z klientami.

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
SMMET/PR/BA - Pomiary zużycia mediów energetycznych

Szkolenie poświęcone racjonalizacji wykorzystania energii elektrycznej zgodnie z formułą Smart Metering i elementami Smart Grid w obiektach infrastrukturalnych nadzorowanych przez systemy BMS/HMS TECOMAT Foxtrot.
Czas trwania szkolenia - 1 dzień.

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
SCADA/PR/BA - Akwizycja danych w systemie SCADA Reliance

Szkolenie z zakresu projektowania systemów sterowania nadrzędnego, akwizycji danych i obsługi rozwiązań dyspozytorskich bazujących na systemie SCADA Reliance. Poziom podstawowy.
Czas trwania szkolenia - 2 dni.

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy

Ogólne Warunki Uczestnictwa

- Zamawianie miejsc szkoleniowych dokonywane jest elektronicznie w systemie zamówień EMEA Gateway
- Obsługa zamówień następuje w kolejnych krokach dostępnych na bieżącej stronie lub także ze strony "Zamówienia Online - Wyroby Katalogowe", kategoria "Szkolenia".
- Zakończenie procesu zamówienia udostępnia fakturę ProForma, która stanowi podstawę do dokonania zapłaty.
- Po złożeniu zamówienia prosimy o podanie nazwisk uczestników szkolenia w zakładce VIP w portalu EMEA Gateway.
- Zgłoszenia do wyczerpania miejsc.
- Liczebność grup szkoleniowych 10-16 osób. Szkolenia indywidualne i specjalne w mniejszych grupach.
- Odwołanie uczestnictwa uwzględniane jest w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. W takim przypadku zwracana jest pełna kwota dokonanej zapłaty lub w przypadku jej braku, złożone zamówienie jest anulowane bez żadnych zobowiązań.
- Odwołanie uczestnictwa w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia obłożone jest zapłatą w wysokości 50% jego ceny
- Odwołanie uczestnictwa w terminie krótszym niż 7 dni kalandarzowych przed rozpoczęciem szkolenia obłożone jest zapłatą w wysokości 100% jego ceny.
- EMEA Gateway nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niepełnego udziału lub calkowitej nieobecności uczestników zamówionego szkolenia.
- EMEA Gateway może uwzględnić zdarzenia wynikające z przypadków losowych wyłącznie na podstawie ich wcześniejszego zgłoszenia na piśmie.
- Potwierdzenie zapłaty następuje fakturą VAT
- Szkolenia są obłożone podatkiem VAT w wysokości 23% /od 1.01.2011/.
- Szkolenia prowadzone są zgodnie z międzynarodowymi standardami utrzymywanymi przez EMEA Gateway.
- Ukończenie szkolenia jest potwierdzane indywidualnymi świadectwami.
- Cena szkolenia obejmuje także przerwy kawowe
- Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminów szkoleń.
- Zakwaterowanie i wyżywienie nie wchodzi w zakres oferty szkoleniowej.
- Wszelkie zapytania dotyczące szkoleń prosimy kierować na adres szkolenia@emeagateway.com


Informacje dodatkowe

Kody zamówieniowe szkoleń mają składnię, jak dla przykładu: TR-BMS/PR/BA-yyyymmdd-LAN

Oznaczenia:
TR-szkolenie

Temat:
ABC - Prezentacja podstawowa sterowników TECOMAT
BMS - Building Management System
MOS - Mosaic
REL - Reliance
MC - Motion Control
COM - Komunikacja
HMI - Obsługa operatorska
TC700 - Tecomat TC700
FOX - Tecomat Foxtrot
REG - Regulacja
RED - Redundancja
SOL - Integracja ogniw fotowoltaiczych
PARK - Zarządzanie pojazdami w systemach parkingowych
BIO - Nadzór operatorski biogazowni rolniczej
NSA - Nowoczesne Systemy Automatyki
SMMET - Smart Metering, zdalny odczyt liczników energii w obiektach infrastrukturalnych
OZE - Odnawialne Źródła Energii
RFox - Radio Foxtrot /komunikacja bezprzewodowa/
CIB - Common Installation Bus
TEL - Telemetria
HVACR - Klimatyzacja i Rekuperacja
IND - Zakres szkolenia uzgadniany indywidualnie
AUDYT - Szkolenie dla kandydatów na audytorów energetycznych
IRIMOB - iRidium mobile, sterowanie z wykorzystaniem iPhone, iPod, iPad /iOS, Windows, Mac OS, Linux, Android/

Zakres:
PR - projektowanie
SE - serwis
EE - Efektywność Energetyczna

Poziom:
BA - podstawowy
AD - zaawansowany
UPR - niezbędny do przystąpienia do egzaminu o nadanie uprawnień

Termin:
yyyymmdd-data szkolenia

Język wykładowy:
LAN-np. PL

Aktualizacja Ogólnych Warunków Uczestnictwa 25.12.2010


EMEA Gateway jest specjalistycznym dostawcą wyrobów, rozwiązań i usług inżynierskich dla nowoczesnych technologii przemysłowych
EMEA Gateway is a specialistic supplier of products , solutions and engineering services for modern industrial technologies
EMEA Gateway является специализированным поставщиком продуктов, разрешений и проектов инженерства для современных промышленных технологий
EMEA Gateway ist ein fachlich Lieferant der Produkte, der Lösungen und der Ingenieurservices für moderne industrielle Technologien

UWAGA!!! DALSZA TREŚĆ STRONY W PRZYGOTOWANIU.
ATTENTION PLEASE!!! THE NEXT CONTENTS OF THIS SITE IS UNDER CONSTRUCTION


Welcome to EMEA Gateway. We are building the Internet organized business system for Industrial Automation Technical Experts and Customers to be launched soon. Please visit again to see what interesting solutions we have integrated.


FOX/SE/BA - Obsługa serwisowa sterowników PLC TECOMAT Foxtrot

Szkolenie serwisowe z zakresu obsługi i utrzymania w ruchu systemu Tecomat Foxtrot. Poziom podstawowy.
Czas trwania szkolenia -2 dni.

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
TC700/SE/AD - Obsługa serwisowa sterowników PLC TECOMAT TC700

Szkolenie serwisowe z zakresu obsługi i utrzymania w ruchu systemu Tecomat TC700. Poziom zaawansowany.
Czas trwania szkolenia - 4 dni.

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
MC/PR/BA - Sterowanie napędem elektrycznym w trybie Motion Control

Kurs projektowania układów kontroli serwonapędów elektrycznych i układów kontroli położenia z nadzorem trajektorii przemieszczania. Poziom podstawowy.
Czas trwania szkolenia - 2 dni.

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
FOX/SE/AD - Obsługa serwisowa sterowników PLC TECOMAT Foxtrot

Szkolenie z zakresu serwisowania rozbudowanych systemów sterowania bazujących na sterownikach Tecomat Foxtrot. Poziom dla zaawansowanych.
Czas trwania szkolenia - 3 dni.

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
HMI/PR/BA - Obsługa pulpitów operatorskich i wizualizacja w systemach PLC

Szkolenie projektowania struktury obsługi operatorskiej systemów automatyki z wykorzystaniem pulpitów i paneli operatorskich oraz programów WebMaker i GraphMaker zintegrowanych w narzędziu Mosaic. Poziom podstawowy.
Czas trwania szkoleni - 2 dni.

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy
TEL/PR/BA - Telemetria w systemach automatyzacji z PLC TECOMAT

Szkolenie podstawowe z pozyskiwania, gromadzenia, interpretacji i transmisji danych telemetrycznych.
Czas trwania szkolenia - 1 dzień.

Pełen opis szkolenia
Terminy, Ceny i Zapisy