EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

1. Jakie są różnice pomiędzy typami Restartu sterownika?

Restart jest procesem realizowanym bezpośrednio po sekwencji aktywacji /weryfikacji błędów HW/ CPU wywołanej załączeniem zasilania lub w procedurze ponownego uruchomienia systemu wywołanego przez programistę narzędziem Mosaic. Jest to element procesu uruchomienia systemu  sterowania, czyli przygotowania do cyklicznej pracy pętli programowej. Wszystkie zadania realizowane są w trybie Halt /zatrzymania cyklu pracy sterownika/

W procesie Restartu realizowane są następujące zadania:
- przygotowanie parametrów startowych /początkowych, rozruchowych/ do podjęcia pracy przez system sterowania zależnie od wybory typu restartu /Cold Restart, Warm Restart, Without Restart/
- weryfikacja integralności oprogramowania użytkownika
- inicjalizacja rejestru systemowego S
- weryfikacja i inicjalizacja urządzeń peryferyjnych systemu

Rozróżniamy trzy typy Restartu.  Różnią się one wyłącznie zakresem przygotowania parametrów startowych i inicjalizacji:

Warm Restart - dane przechowywane w pamięci  podręcznej /stany rejestrów X i Y odwzorowujących stany We/Wy, rejestr  systemowy S, rejestr użytkownika R/ są kasowane, a dane przechowywane w  pamięci zadeklarowanej jako remanentna /obszar wydzielony w rejestrze R  użytkownika/ pozostają niezmienione. Przed podjęciem cyklicznej pracy  /wykonywanie programu P0 w trybie RUN/ wykonywany jest jednorazowo  program P62, który /jeżeli jest przygotowany przez użytkownika/  przygotowuje system do podjęcia pracy cyklicznej. Warm Restart jest wykonywany zawsze po zaniku i ponownym pojawieniu się zasilania systemu, gdy takie ponowienie pracy systemu zostało sparametryzowane przez programistę /narzędzie Mosaic - Program Manager Sw/Cpm/ lub jako opcja wybrana przez programistę wykonującego restart programowy narzędziem Mosaic.

Cold Restart - dane przechowywane w pamięci podręcznej /stany rejestrów X i Y odwzorowujących stany We/Wy, rejestr systemowy S, rejestr użytkownika R/ i dane przechowywane w pamięci remanentnej CPU  /obszar wydzielony w rejestrze R użytkownika/ są kasowane. Przed podjęciem cyklicznej pracy /wykonywanie programu P0 w trybie RUN/ wykonywany jest jednorazowo program P63, który /jeżeli jest przygotowany przez użytkownika/ przygotowuje system do podjęcia pracy cyklicznej. Cold Restart jest wykonywany zawsze po zaniku i ponownym pojawieniu się zasilania systemu, gdy takie ponowienie pracy systemu zostało sparametryzowane przez programistę /narzędzie Mosaic - Program Manager Sw/Cpm/ lub jako opcja wybrana przez programistę wykonującego restart programowy narzędziem Mosaic.

Without Restart - parametry startowe, inicjalizacja rejestru systemowego S oraz inicjalizacja urządzeń peryferyjnych nie są objęte procesem restartu. Następuje wyłącznie weryfikacja integralności oprogramowania użytkownika oraz weryfikacja urządzeń peryferyjnych systemu /bez ich ponownej inicjalizacji/. Praca systemu /cykliczne wykonywanie programu P0/ jest kontynuowana bez wcześniejszej realizacji innych programów, z danymi poprzedzającymi wykonanie procedury restartu. Ponowienie pracy w trybie Without Restart jest wykonywane jako opcja wybrana przez programistę wykonującego restart programowy narzędziem Mosaic.

 

2. Czym się różni ponowne uruchomienie w trybie "Without Restart" od zmiany programu "on-line", bez zatrzymania sterownika?

Ponowne uruchomienie w trybie "Without Restart"
jest ponowieniem pracy systemu, którego praca została zatrzymana /zadania realizowane w procesie restartu odbywają się w trybie HALT sterownika - patrz powyżej/.

Zmiana programu bez zatrzymania sterownika "on-line" realizowana jest bez zatrzymania pracy CPU /bez zatrzymania realizacji pętli programowej P0/. Nowa wersja programu, nowe dane są przesyłane narzędziem Mosaic do pamięci buforowej sterownika podczas jego pracy, a zamiana dokonywana jest podczas wydłużonej przerwy pętli cyklu pomiędzy jego zakończeniem i ponownym rozpoczęciem. Ponownie rozpoczęty cykl realizowany jest już z nowymi danymi i zmienionym programem interfejsowym. Dla realizacji zmiany programu bez zatrzymania sterownika wymagane jest ustawienie parametru "Enable online changes" /narzędzie Mosaic - Program Manager Environment/PLC control/ lub zezwolenie "Online changes ON" dostępne po najechaniu kursorem myszki na ikonę "z kwiatkiem" w górnym pasku narzędzia Mosaic oraz akceptacja żądanej formy zmiany programu poprzez powierdzenie przyciskiem "Force online change" w oknie decyzyjnym pojawiającym się po naciśnięciu przycisku "Run" /ikona z zieloną strzałką/. Należy bezwzględnie mieć na uwadze fakt, iż zmiana programu dokonana online może powodować niespodziewaną reakcję systemu, gdy zostanie dokonana "ad hoc", bez należytej analizy możliwych skutków.