EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

Narzędzie do kompleksowego zarządzania i realizacji Upgrade Firmware jednostek centralnych sterowników TECOMAT oraz peryferiów magistrali TCL2 i CIB.

. Firmware Updater

Firmware Updater Firmware Updater - narzędzie do realizacji Upgrade Firmware wyrobów systemu TECOMAT 
 
 
Funkcja Realizacja Update oprogramowania firmware jednostek centralnych modułów peryferyjnych dołączonych do magistrali CIB i TCL2

Download
v1.3.15     10.01.2018

Instalacja Narzędzie Firmware Updater należy pobrać z linku obok Dokumentace v PDF  Dokumentacja
 
Systemy operacyjne Windows XP, Vista, Windows 7
Cel PC /Linux/, PC /Windows/, ID-18, ID-28
 Numer katalogowy  Opis
  Firmware Updater - Bezpłatne narzędzie do realizacji Update oprogramowania systemowego /Firmware/ sterowników TECOMAT i modułów peryferyjnych dołączonych do magistrali sytemowej CIB i TCL2. Źródło firmware bezpośrednio z serwera FTP firmy Teco. Krótki opis obsługi zamieszczony jest poniżej.
UWAGA:
- Programy narzędziowe Mosaic, SetPlcIP, Firmware Updater oraz Project Loader korzystają z tego samego numeru portu sterownika TECOMAT. W tym samym czasie aktywny dostęp do CPU możliwy jest tylko dla jednego z nich.

Ikony wyboru obsługi systemu /skanowanie, eksport do pliku, zatrzymanie PLC, import wersji Update/. Wyjaz wersji oprogramowania Firmware w strukturze systemu. Pobranie aktualizacji z serwera FTP do komputera.
Wykaz jednostek centralnych w sieci LAN. Czarno-białe moduły wskazują na jednostki o wyższych priorytetach komunikacji - np. obsługiwane przez Mosaic.
 
Przebieg Update z widocznym postępem realizacji
 
Informacje o nowościach są dostępne w oddzielnym oknie