EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

Wizualizacja domowych systemów HMS

Przykładowe ekrany paneli dotykowych instalowanych w domach prywatnych /wizualizacja z wykorzystaniem Web serwera standardowo zintegrowanego w sterownikach TECOMAT Foxtrot/

Przykładowe formy wizualizacji domowych systemów HMS z wykorzystaniem odbiornika TV i urządzeń mobilnych iPhone, iPad

Przykłady wizualizacji elementów systemów BMS obejmujących kompleksowe sterowanie obiektami infrastrukturalnymi i innymi

Przykłady zabudowy modułów centralnych układów sterowania na bazie TECOMAT Foxtrot w domowych systemach HMS