EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

Połączenia pokojowych regulatorów temperatury

 Aplikacje czujników temperatury w aparatach elektroinstalacyjnych i w urządzeniach grzewczych


     

Aplikacja modułu i submodułów komunikacyjnego M-Bus do odczytu liczników pomiarowych /ciepło, gaz.../

Aplikacja modułu do pomiaru przepływu wody oraz pomiaru pH i Redox

Aplikacja modułów do pomiarów poziomu wody

Zakresy pomiarowe wejść analogowych jednostek centralnych TECOMAT Foxtrot