EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

Kontrola ruchu drogowego i jego uczestników obejmuje coraz szerszy krąg zadań realizowanych przez systemy zautomatyzowane. Specjalistyczne rozwiązania dostarczane przez EMEA Gateway niosą w sobie duży wkład rozwiązań z zakresu elektroniki profesjonalnej, układów detekcji i identyfikacji oraz analizy obrazu.

Do głównych zadań realizowanych przez systemy parkingowe należą:
- Prowadzenie gospodarki miejscami parkingowymi
- Sterowanie szlabanami, kolczatkami, słupkami wysuwanymi, barierami, kamerami nadzoru wizyjnego
- Obsługa parkometrów, kontrola zajętości miejsce parkingowych, obsługa świateł sygnalizacyjnych, znaków i tablic informacyjnych o zmiennej treści
- Sygnalizacja dźwiękowa i obsługa urządzeń nagłaśniających
- Lokalizacja miejsca postoju
- Identyfikacja pojazdów
- Stacjonarne i mobilne rozpoznawanie numerów rejestracyjnych i weryfikacja ich zgodności z danymi z kartotek i baz danych
- Rozpoznawanie barwy i marki pojazdu
- Kontrola parametrów ruchu /prędkość, odstęp.../ pojazdów
- Zdalna weryfikacja uprawnień pojazdów do poruszania się po wyznaczonym terenie
- Organizacja potoków ruchu pojazdów
- Archiwizacja informacji o ruchu pojazdów w wyznaczonym obszarze
- Kontrola parametrów trakcyjnych pojazdu /waga, gabaryty.../
- Kontrola sposobu poruszania się pojazdu
- Archiwizacja stanów przedincydentalnych
- Współpraca z systemami związanymi, np. poboru opłat parkingowych czy obsługi incydentów
- Przesyłanie danych do centrów dyspozytorskich
- Wizualizacja zajętości miejsc postojowych i stanu urządzeń wyposażenia technicznego parkingu

RoadCon jest systemem kontroli ruchu drogowego realizującym poniższe funkcje:
- Wykrywanie przejazdu na czerwonym swietle
- Mierzenie prędkości pojazdów
- Pomiar natężenia ruchu
- Wykrywanie zatorów i pojazdów porzuconych
- Ocena i rejestracja wykroczeń drogowych
- Szybki transfer danych do systemów zarządzania ruchem
- Obsługa tablic o zmiennej treści
- Sterowanie ruchem w tunelach
- Kontrola jakości i przepływu powietrza w tunelach

ENTRYCON.ppsx

RoadCon - kontrola ruchu drogowego i systemy parkingowe
Traffic_Control_1a.JPGTraffic_Control_3a.JPGTraffic_Control_5a.JPGTraffic_Control_2a.JPG

Zarządzanie flotą i przesyłkami kurierskimi

Trucker to kompletny informatyczny system dla firm kurierskich i transportowych. System skupia w sobie doświadczenia płynące z branży transportowej.  Problemy z jakimi na co dzień przychodzi się mierzyć pracownikom branży transportowej to duże wyzwanie. Nie od dziś – każdy kto miał choć odrobinę do czynienia ze specyfiką branży, wie ile zdrowia kosztuje utrzymanie jakości świadczonych usług na odpowiednio wysokim poziomie. Wychodzimy Państwa potrzebom na przeciw i oferujemy system, który pomoże w trudach codziennej pracy i pozwoli skupić więcej mocy przerobowych np. na pozyskiwanie nowych kontraktów. 
Trucker wpływa znacząco na usprawnienie pracy dyspozytorów, ułatwia i przyspiesza podejmowanie decyzji i istotnie obniża wysokość rachunków telefonicznych. Racjonalizacja tras oraz mniejsze opłaty telefoniczne są pierwszym, szybko odczuwanym „oddechem” dla firm transportowych. Jednak rewolucyjną zmianą jakości pracy jest  pakietowa transmisja danych GPRS.

Trucker to pracownik, który pracuje 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu, nie ma nawet przerw na kawę!


Zarządzanie flotą