EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

System akwizycji danych, wizualizacji, archiwizacji i sterowania nadrzędnego SCADA Reliance
/System SCADA/HMI system przeznaczony do monitorowania i kontroli procesów przemysłowych. Dane uzyskiwane są on-line bezpośrednio z systemu kontroli i prezentowane użytkownikom końcowym w formie okien wizualizacyjnych, tabel i wykresów. Reliance może być również zintegrowany z innymi systemami informatycznymi przedsiębiorstwa (MES, ERP itp.)./
SCADA Reliance jest znana z tysięcy aplikacji na całym świecie. Główne branże wdrożeń obejmują rozległe instalacje gazownicze, energetyczne, ciepłownicze, wodociągowe, kolejowe, transportu kolowego, transportu rurociągowego, technologii przemysłowych, procesów chemicznych, metalurgii, OZE, systemów HVACR i BMS, produkcyjne F&B, przechowalnicze itp./

. Reliance

Reliance Reliance
 
 
Opis

Reliance to nowoczesny system SCADA / HMI przeznaczony do monitorowania i kontroli procesów przemysłowych.

Download
Reliance4

Funkcjonalność

Modern technology allows easy access to a visualization application on a company’s intranet, the Internet or mobile devices (e.g. PDAs). Naturally, everything can be protected using access rights. With Reliance, authorized users can then change process parameters and directly control selected equipment.

Dokumentace v PDF  First steps
Moduły software'owe

Reliance 4 Design
Reliance 4 View
Reliance 4 Control
Reliance 4 Server
Reliance 4 Control Server
Reliance 4 Web Client
Reliance 4 Mobile Client
Reliance 4 Remote Administrator
Reliance 4 Communication Drivers

Dokumentace v PDF  License activation

Dokumentace v PDF  Design

Dokumentace v PDF  Runtime

Dokumentace v PDF  Data Servers

Dokumentace v PDF  Web Client

Dokumentace v PDF  Mobile Client

Dokumentace v PDF  Scripts

Dokumentace v PDF  OPC Tutorial

Dokumentace v PDF  Data Exchange

Dokumentace v PDF  OPC Server

Dokumentace v PDF  Building Automation

Dokumentace v PDF  First Steps

Dokumentace v PDF  Examples

Główne cechy

– Rapid Application Development (RAD)
– Intuitive, well-arranged and modern development environment
– Extensive library of 3D graphics
– Basic functions require no programming, just configuration
– Special logic can be programmed in VBScript
– Support for applications with multiple
languages (including Asian)
– Applications can easily be made accessible from the Internet and mobile devices
– Only one version of an application for all types of modules and any number of computers (servers, workstations, etc.)
– Automatic application update from a central location
– Easy extensibility of applications
– Scalability from single-PC to client/server applications
– Support for embedding ActiveX controls into applications
– Support for IP cameras (Axis and Vivotek)
– Detailed application diagnostics
– Direct access to SQL databases
– Use and support of standards: SQL, OPC, DDE,
SOAP, XML, HTTP, COM/DCOM, Unicode
– Possibility of integration with Enterprise Information Systems
– Postmort – recording and replaying process history
– Remote application administration
– Complete environment – no additional fees for extension modules
– Quick and high-quality technical support

 
Języki

– Possibility to create multi-language applications
– Support for international characters (Unicode)
– Switching between languages

Dokumentace v PDF  TECO OPC
Wizualizacja

– Extensive library of 3D graphics
– Set of ready-to-use components (graphical objects)
– Visual configuration of components’ properties (property editors, Component manager)
– Modifying properties of any number of components at a time (even for components of different types)
– Drag & Drop Linking components to tags significantly reduces development time
– Window Templates eliminate the need for duplicate graphics
– Layer system individual to each visualization window
– Storing windows in XML format

Download
TECO OPC

Systemy operacyjne Windows XP, Vista, Windows 7
Obsługiwane sterowniki Foxtrot, TC-700, TC-650, SoftPLC,
TC-400/500/600/650, TR-050/200/300, NS950
Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Opis
  RELIANCE Design Desktop
TXF 688 50.01 Reliance 4 Design Desktop Trial ( wersja bezpłatna ) do 25 tagów
TXF 688 50.02 Reliance 4 Design Desktop do 100 tagów ( klucz SW )
TXF 688 50.03 Reliance 4 Design Desktop do 200 tagów ( klucz SW )
TXF 688 50.04 Reliance 4 Design Desktop do 250 tagów
TXF 688 50.05 Reliance 4 Design Desktop do 500 tagów
TXF 688 50.06 Reliance 4 Design Desktop do 1 000 tagów
TXF 688 50.07 Reliance 4 Design Desktop do 3 000 tagów
TXF 688 50.08 Reliance 4 Design Desktop do 5 000 tagów
TXF 688 50.09 Reliance 4 Design Desktop do 10 000 tagów
TXF 688 50.10 Reliance 4 Design Desktop > 10 000 tagów
   
  RELIANCE Design Enterprise
TXF 688 51.01 Reliance 4 Design Enterprise Trial ( wersja bezpłatna ) do 25 tagów
TXF 688 51.02 Reliance 4 Design Enterprise do 100 tagów ( klucz SW )
TXF 688 51.03 Reliance 4 Design Enterprise do 200 tagów  ( klucz SW )
TXF 688 51.04 Reliance 4 Design Enterprise do 250 tagów
TXF 688 51.05 Reliance 4 Design Enterprise do 500 tagów
TXF 688 51.06 Reliance 4 Design Enterprise do 1 000 tagów
TXF 688 51.07 Reliance 4 Design Enterprise do 3 000 tagów
TXF 688 51.08 Reliance 4 Design Enterprise do 5 000 tagów
TXF 688 51.09 Reliance 4 Design Enterprise do 10 000 tagów
TXF 688 51.10 Reliance 4 Design Enterprise > 10 000 tagów
   
  RELIANCE Combi Package Desktop
TXF 688 70.05 Reliance 4 Combi Package Desktop do 250 tagów
TXF 688 70.06 Reliance 4 Combi Package Desktop do 500 tagów
TXF 688 70.07 Reliance 4 Combi Package Desktop do 1000 tagów
TXF 688 70.08 Reliance 4 Combi Package Desktop do 3000 tagów
TXF 688 70.09 Reliance 4 Combi Package Desktop do 5000 tagów
TXF 688 70.10 Reliance 4 Combi Package Desktop do 8000 tagów
TXF 688 70.11 Reliance 4 Combi Package Desktop do 10 000 tagów
TXF 688 70.12 Reliance 4 Combi Package Desktop > 10 000 tagów
   
  RELIANCE Combi Package Enterprise
TXF 688 71.05 Reliance 4 Combi Package Enterprise do 250 tagów
TXF 688 71.06 Reliance 4 Combi Package Enterprise do 500 tagów
TXF 688 71.07 Reliance 4 Combi Package Enterprise do 1000 tagów
TXF 688 71.08 Reliance 4 Combi Package Enterprise do 3000 tagów
TXF 688 71.09 Reliance 4 Combi Package Enterprise do 5000 tagów
TXF 688 71.10 Reliance 4 Combi Package Enterprise do 8000 tagów
TXF 688 71.11 Reliance 4 Combi Package Enterprise do 10 000 tagów
TXF 688 71.12 Reliance 4 Combi Package Enterprise > 10 000 tagów
   
  RELIANCE Control
TXF 688 61.01 Reliance 4 Control Trial ( wersja bezplatna ) do 25 tagów
TXF 688 61.02 Reliance 4 Control do 50 tagów  ( klucz SW )
TXF 688 61.03 Reliance 4 Control do 100 tagów  ( klucz SW )
TXF 688 61.04 Reliance 4 Control do 200 tagów  ( klucz SW )
TXF 688 61.05 Reliance 4 Control do 250 tagów
TXF 688 61.06 Reliance 4 Control do 500 tagów
TXF 688 61.07 Reliance 4 Control do 1 000 tagów
TXF 688 61.08 Reliance 4 Control do 3 000 tagów
TXF 688 61.09 Reliance 4 Control do 5 000 tagów
TXF 688 61.10 Reliance 4 Control do 8 000 tagów
TXF 688 61.11 Reliance 4 Control do 10 000 tagów
TXF 688 61.12 Reliance 4 Control > 10 000 tagów
   
  RELIANCE View
TXF 688 60.01 Reliance 4 View Trial ( wersja bezpłatna ) do 25 tagów
TXF 688 60.02 Reliance 4 View do 50 tagów ( klucz SW )
TXF 688 60.03 Reliance 4 View do 100 tagów  ( klucz SW )
TXF 688 60.04 Reliance 4 View do 200 tagów  ( klucz SW )
TXF 688 60.05 Reliance 4 View do 250 tagów
TXF 688 60.06 Reliance 4 View do 500 tagów
TXF 688 60.07 Reliance 4 View do 1 000 tagów
TXF 688 60.08 Reliance 4 View do 3 000 tagów
TXF 688 60.09 Reliance 4 View do 5 000 tagów
TXF 688 60.10 Reliance 4 View do 8 000 tagów
TXF 688 60.11 Reliance 4 View do 10 000 tagów
TXF 688 60.12 Reliance 4 View > 10 000 tagów
   
  RELIANCE Server
TXF 688 65.01 Reliance 4 Server Trial ( wersja bezpłatna) do 25 tagów
TXF 688 65.02 Reliance 4 Server do 50 tagów ( klucz SW )
TXF 688 65.03 Reliance 4 Server do 100 tagów ( klucz SW )
TXF 688 65.04 Reliance 4 Server do 200 tagów ( klucz SW ) 
TXF 688 65.05 Reliance 4 Server do 250 tagów
TXF 688 65.06 Reliance 4 Server do 500 tagów
TXF 688 65.07 Reliance 4 Server do 1000 tagów
TXF 688 65.08 Reliance 4 Server do 3 000 tagów
TXF 688 65.09 Reliance 4 Server do 5 000 tagów
TXF 688 65.10 Reliance 4 Server do 8 000 tagów
TXF 688 65.11 Reliance 4 Server do 10 000 tagów
TXF 688 65.12 Reliance 4 Server > 10 000 tagów
   
  RELIANCE Control Server
TXF 688 66.01 Reliance 4 Control Server Trial ( wersja bezpłatna ) do 25 tagów
TXF 688 66.02 Reliance 4 Control Server do 50 tagów ( klucz SW )
TXF 688 66.03 Reliance 4 Control Server do 100 tagów ( klucz SW )
TXF 688 66.04 Reliance 4 Control Server do 200 tagów ( klucz SW )
TXF 688 66.05 Reliance 4 Control Server do 250 tagów
TXF 688 66.06 Reliance 4 Control Server do 500 tagów
TXF 688 66.07 Reliance 4 Control Server do 1000 tagów
TXF 688 66.08 Reliance 4 Control Server do 3 000 tagów
TXF 688 66.09 Reliance 4 Control Server do 5 000 tagów
TXF 688 66.10 Reliance 4 Control Server do 8 000 btagów
TXF 688 66.11 Reliance 4 Control Server do 10 000 tagów
TXF 688 66.12 Reliance 4 Control Server > 10 000 tagów
   
  RELIANCE Native communication drivers
TXF 688 80.01 Reliance 4 TECO
TXF 688 80.10 Reliance 4 MODBUS
TXF 688 80.12 Reliance 4 JOHNSON CONTROLS DX9100
TXF 688 80.11 Reliance 4 SAUTER EY2400
TXF 688 80.14 Reliance 4 Rittmeyer WSR 3000
TXF 688 80.15 Reliance 4 External Communicator
TXF 688 80.16 Reliance 4 PROMOS
   
  RELIANCE Thin Clients (SMART Client + WEB Client + Mobile Client)
TXF 688 01.01 RELIANCE Thin Clients 1licencja
TXF 688 01.02 RELIANCE Thin Clients 2licencje
TXF 688 01.03 RELIANCE Thin Clients 3licencje
TXF 688 01.04 RELIANCE Thin Clients 5licencji
TXF 688 01.05 RELIANCE Thin Clients 10licencji
TXF 688 01.06 RELIANCE Thin Clients25licencji
TXF 688 01.07 RELIANCE Thin Clients 50licencji
Definicje modułów programu Reliance:
RELIANCE Design Desktop - Narzędzie do realizacji projektu aplikacji wykonawczej na jednym komputerze użytkownika z dowolną ilością przyłączonych urządzeń sterowanych /sterowniki PLC, inne urządzenia obiektowe/. Klucz zawiera licencję dla modułu Reliance Runtime i View dla tej samej liczby tagów wyłącznie dla celów projektowych i uruchomieniowych bez możliwości instalacji na komputerze użytkownika.
RELIANCE Design Enterprise - Narzędzie do realizacji projektu aplikacji wykonawczej na wielu komputerach użytkownika /sieć/ oraz  urządzeniach mobilnych /przeglądarka, smartfon, tablet/ dla realizacji pełnego nadzoru w trybach "view-only" i "full control". Klucz zawiera licencję dla modułu Reliance View, Control, Server i Control Server dla tej samej liczby tagów i trzech Klientów mobilnych wyłącznie dla celów projektowych i uruchomieniowych bez możliwości instalacji na komputerze użytkownika.
RELIANCE Combi Package Desktop - Narzędzie do realizacji projektu aplikacji wykonawczej na jednym komputerze użytkownika z dowolną ilością przyłączonych urządzeń sterowanych /sterowniki PLC, inne urządzenia obiektowe/. Klucz zawiera licencję dla modułu Reliance Runtime i View dla tej samej liczby tagów wyłącznie dla celów projektowych i uruchomieniowych bez możliwości instalacji na komputerze użytkownika + program wykonawczy /Runtime/ do komputera użytkownika. Combi Package jest instalowany w całości na komputerze użytkownika i pozostaje razem z programem wykonawczym /Runtime/, tzn. użytkownik może samodzielnie dokonywać zmian w projekcie systemu SCADA, w tym także w trybie komunikacji VPN.
RELIANCE Combi Package Enterprise - Narzędzie do realizacji projektu aplikacji wykonawczej na wielu komputerach użytkownika /sieć/ oraz  urządzeniach mobilnych /przeglądarka, smartfon, tablet/ dla realizacji pełnego nadzoru w trybach "view-only" i "full control". Klucz zawiera licencję dla modułu Reliance View, Control, Server i Control Server dla tej samej liczby tagów i trzech Klientów mobilnych wyłącznie dla celów projektowych i uruchomieniowych bez możliwości instalacji na komputerze użytkownika + program wykonawczy /Runtime/ do komputera użytkownika. Combi Package jest instalowany w całości i pozostaje na komputerze użytkownika razem z programem wykonawczym /Runtime/, tzn. użytkownik może samodzielnie dokonywać zmian w projekcie systemu SCADA, w tym także w trybie komunikacji VPN.
RELIANCE Control - Program wykonawczy /Runtime/ do komputera użytkownika. Umożliwia pełną wizualizację i ingerencję online operatora /realizacja nadzoru w czasie rzeczywistym, obsługa alarmów, obsługa tendencji i trendów, wydruk wybranych danych, itp./
RELIANCE View - Program wykonawczy /Runtime/ do komputera użytkownika. Umożliwia pełną wizualizację bez możliwości ingerencji online operatora /obsługa alarmów, obsługa tendencji i trendów, wydruk wybranych danych, itp./
RELIANCE Server - Koncentrator /serwer/ danych i programów obsługujący inne instalacje oraz Klientów mobilnych. Nie jest programem wizualizacyjnym, a jedynie modułem obsługującym transfer danych. Generuje raporty na żadanie Klienta. Realizuje zadania w trybie bezobsługowym.
RELIANCE Control Server - Program wykonawczy /Runtime/ do komputera użytkownika. Umożliwia pełną wizualizację i ingerencję online operatora /realizacja nadzoru w czasie rzeczywistym, obsługa alarmów, obsługa tendencji i trendów, wydruk wybranych danych, itp./ + Koncentrator /serwer/ danych i programów obsługujący inne instalacje oraz Klientów mobilnych. Wymaga wydajnego komputera lub pracy na oddzielnych komputerach /zalecane/.
RELIANCE Native communication drivers - Moduły komunikacji dedykowane wybranym systemom obiektowym. Możliwa także komunikacja przez serwery DDE i OPC.
- OPC Serwer dla TECOMAT nieodpłatnie w komplecie ze SCADA Reliance. Odczyt i zapis rejestrów X, Y, S, R, M. Komunikacja portami RS-232, RS-485 i Ethernet
RELIANCE Thin Clients - Program wizualizacyjny do pracy przez Internet /Web Client/ i aplikacji mobilnych /Mobile Client/ np. PDA oraz jQuery Mobile /SMART Client/ np. Android, Blackeberry..

Wykaz właściwości modułów Development programu SCADA Reliance

Wykaz właściwości modułów Runtime programu SCADA Reliance