EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

Świadectwa energetyczne

W przypadku budowy, sprzedaży lub wynajmu budynku, domu lub mieszkania należy uzyskać świadectwo jego charakterystyki energetycznej.
Dla budynków oddawanych do użytkowania dokument taki składa inwestor wraz z wnioskiem o odbiór robót budowlanych i otrzymaniem pozwolenia na użytkowanie. Sprzedający dołącza go do dokumentacji do aktu notarialnego, natomiast wynajmujący przedstawia do wglądu świadectwo najemcy. Uzyskanie świadectwa budynku  jest również wymagane, gdy w przypadku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

EMEA Gateway oferuje wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla każdego typu obiektów już istniejących oraz przewidzianych do realizacji. W przypadku budynków nowopowstających proponujemy analizę energetyczną na etapie projektu tak aby gotowy już budynek spełniał oczekiwane standardy ochrony cieplnej.
Zatrudnieni przez nas audytorzy, posiadają uprawnienia budowlane i są wpisani do rejestru uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury.

EMEA Gateway prowadzi także usługi eksperckie pozwalające na określenie zakresu oszczędności energii i kosztów eksploatacji obiektów infrastrukturalnych w wyniku realizacji termomodernizacji. 
Kontakt poprzez wypełnienie formularza w zakładce Konsulting energetyczny  lub korespondencją e-mail na adres consulting@emeagateway.com.

Więcej o świadectwach energetycznych dostępne jest tutaj

EMEA_Swiadectwa_Energetyczne.docx
swiad._energet._-_normy.docx

Świadectwa energetyczne
Swiadectwo_energetyczne_E.JPGSwiadectwo_energetyczne_F.JPGSwiadectwo_energetyczne_G.JPGSwiadectwo_energetyczne_H.JPGSwiadectwo_energetyczne_I.JPG

Zostań Audytorem Energetycznym

EMEA Gateway prowadzi kursy dla osób ubiegających się uprawnienia do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
 

Kursy adresowane są do osób z wykształceniem magisterskim oraz inżynierów po kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków (certyfikatów energetycznych) oraz przygotowanie do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Dlaczego warto wybrać szkolenia organizowane przez EMEA Gateway?

- Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną -oferujemy rozszerzony program zajęć do 56 godzin
- Prowadzimy ćwiczenia z wykorzystaniem przykładowych zadań egzaminacyjnych z Ministerstwa Infrastruktury
- Uczestnicy otrzymują szczegółowe materiały dydaktyczne z przykładami obliczeń
- Zajęcia odbywają się w trybie tygodniowym (poniedziałek – sobota) lub weekendowym.
- Kurs przygotowuje do egzaminu państwowego.
- Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie wydane na podstawie § 4 ust.2 rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz częsci budynku stanowiącą samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104).

Bliższe informacje na temat terminów, programu szkolenia i rezerwacji znajdują się w zakładce Szkolenia /szkolenie AUDYT/EE/UPR -  kurs pozwalający na przystąpienie do egzaminu państwowego./
Zapytania można kierować wypełniając formularz w zakładce Konsulting energetyczny
Przydatne regulacje prawne do samodzielnego pobrania obok.
 

Regulacje_prawne-wykaz.docx
1._zmiana_P.b._19wrzesnia2007.pdf
2._zm.P.b._i_g.n._27sierpnia2009.pdf
3._Prawo_budowlane_jednolity.pdf
4._szkolenie_i_egzamin.pdf
5._OC_dla_osob_wykon._SChE.pdf
6._Metodologia.pdf
7._zm._Projektu_bud..pdf
8._zm._WT_2008.pdf
9._audyt_energ._i_remontowy.pdf
10._weryfikacja_audytu.pdf
11._dyr._2002.91.WE_-epbd.pdf
12._dyr.2010.31.UE-epbd-recast.pdf
13._dyr._2006.32WE-esd.pdf
14._UE_plan_na_rzecz_efekt_2011.pdf
15._UE_uzupelnienie_2011.pdf
16._ustawa-prawo-energetyczne.pdf
17._polityka-en._Polski_do_2030.pdf
18._ust._o_wsp._termomod..pdf
19._Ustawa_o_efekt._energ..pdf

Kurs na audytorów energetycznych