EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

Kompleksowe narzędzie projektowe do wszystkich typów sterowników TECOMAT
/zintegrowane moduły do projektowania wizualizacji, regulatorów, komunikacji, stron www, telemetrii, gromadzenia danych historycznych, prezentacji oscyloskopowej, diagnostyki, redundancji, zdalnego programowania i wszystkich pozostałych aspektów wymaganych przez nowoczesne aplikacje przemysłowe i infrastrukturalne/

. Mosaic

 
Mosaic Mosaic - zintegrowany pakiet narzędzi programistycznych dla sterowników PLC TECOMAT zgodny z IEC 61131-3
 
 
Edytory LD- Ladder Diagram
FBD - Functional Block Diagram
ST - Structured Text
IL - Instruction Language

CFC - Continuous Function Chart - zaawansowany edytor graficzny

SFC* - Sequential Function Chart - graf sekwencji programu PLC w formie bloków i warunków (tranzycji) / * w przygotowaniu/

Download
v.Mosaic_2020.2.1.fix1_23.10.2020

Symulacja Wbudowany Soft PLC - 100% symulator sterowników PLC,
Obsługa wielosterownikowych rozwiązań kompleksowych
Symulacja paneli operatorskich
Dokumentace v PDF  Pierwsze kroki z Mosaic
Kontrola Single-step, tracing, breakpoints Dokumentace v PDF  Programowanie wg IEC 61131-3
Narzędzia PanelMaker, GrafPanelMaker, GrafMaker, PIDMaker  
Archiwizacja Kompletna dokumentacja może być przechowywana w komputerze PC jak i w pamięci wewnętrznej sterownika PLC. Dostęp zabezpieczony hasłem. Dokumentace v PDF  Mosaic WebMaker
Wizualizacja Wbudowany WebMaker dla szybkiej budowy własnych stron www oraz komunikacji online z systemem sterowania nadrzędnego np. SCADA Reliance Dokumentace v PDF  Mosaic Datalogger
Systemy operacyjne Windows XP, Vista, Windows 7
Obsługiwane sterowniki Foxtrot, TC-700, TC-650, SoftPLC,
TC-400/500/600/650, TR-050/200/300, NS950
Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Opis
 TXF 686 10.10 MOSAIC Lite (bezpłatny)  /bez klucza sprzętowego, wersja 100% użytkowa obsługująca struktury rozbudowane do 3 modułów dodatkowych/. UWAGA: Wersja MOSAIC Lite obsługije bez ograniczeń jednostki centralne ze zintegrowanym kluczem HW.
 TXF 686 11.10 MOSAIC Compact+ (USB)  /klucz sprzętowy do portu USB, wersja bez ograniczeń dla rodziny TECOMAT Foxtrot i sterowników kompaktowych, także niezgodnych z IEC 61131-3/. Klucz może być dostępny także w wersji zintegrowanej z jednostą centralną sterownika /opcja CPU/.
 TXF 686 12.10 MOSAIC Profi+ (USB) /klucz sprzętowy do portu USB, wersja bez ograniczeń dla rodziny TECOMAT Foxtrot, TECOMAT TC 700 i wszystkich pozostałych typów sterowników, także wcześniejszych, niezgodnych z IEC 61131-3/. Klucz może być dostępny także w wersji zintegrowanej z jednostą centralną sterownika /opcja CPU/.
 
Definicje edytorów:
 LD - dabinkowy schemat stykowy. Edytor graficzny w formie symboliki odpowiadającej dokumentacji elektrycznej i powiązaniom pomiędzy elementami rzeczywistych obwodów wykorzystujących styki jako sygnały wejściowe i cewki jako obwody wykonawcze
 FBD - schemat w formie bloków funkcyjnych. Edytor graficzny w formie bloków prostokątnych symbolizujących funkcje i bloki funkcyjne realizujące konkretne procedury. Dostępnych jest kilkaset firmowych funkcji i bloków funkcyjnych zgromadzonych w bibliotekach. Użytkownik może budować własne funkcje i bloki funkcyjne. Struktura programu powstaje przez tworzenie połączeń pomiędzy zmiennymi wejściowymi i wyjściowymi poszczególnych bloków odzwierciedlając zależności logiczne programu sterownika.
 ST - język programowania wyższego rzędu o strukturze podobnej do języków Pascal lub Basic. Występują w nim polecenia, których realizacja w trybach graficznych jest trudna lub niemożliwa do zrealizowania /np. IF,THEN, REPEAT, UNTIL, CASE, itd./. Język ST obsługuje także funkcje i bloki funkcyjne.
 IL - lista rozkazów będąca językiem niższego rzędu o cechach i strukturze zbliżonych do assemblera. Występują w nim operacje bezpośrednie na bitach, bajtach, komórkach pamięci, rejestrach stanów wejściowych i wyjściowych, itp.
 CFC - edytor graficzny zbliżony do schematu w postaci bloków funkcyjnych. Zawiera ułatwienia graficzne dla programów w formie blokowej /rozgałęzienia, zwielokrotnienia sygnałów, skoki, komentarze, automatyczne rozpoznawanie instancji programu/ i pozwala na tworzenie powiązań sprzężeń zwrotnych. Stanowi uzupełnienie zestawu narzędzi definiowanych normą IEC-61131-3
 SFC - edytor graficzny prezentujący algorytm sterowania w formie grafów, czyli warunków logicznych przejścia /tranzycji/ i bloków realizujących zadanie przy spełnionych warunkach przejścia. Graficzna forma prezentacji dzieli program sterownika na kolejne sekwencje oddzielone warunkami logicznymi. Poszczególne sekwencje składowe są najczęściej pisane w różnych formach edycji /LD, FBD, ST, IL, CFC/. W języku tym pisana jest przeważnie zasadnicza struktura programu sterującego.