EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

Konfiguracja układu sterowania nowoczesnych obiektów infrastrukturalnych na bazie TECOMAT

 

Konfiguracja sterowania Inteligentnym domem /na przykładzie domów jednorodzinnych/ standardowo wykorzystuje elementy, urządzenia i funkcje z poniższych grup:

• Oświetlenie pomieszczeń, symulacja obecności
• Piece grzewcze z grzejnikami konwencjonalnymi oraz systemami ogrzewania podłogowego, sufitowego i ściennego
• Urządzenia lokalnej regulacji klimatu /klimakonwektory, klimatyzatory, chillery/
• Żaluzje, rolety zewnętrzne
• Kolektory słoneczne, baterie fotowoltaiczne, mini elektrownie wiatrowe
• Wkład kominkowy
• Systemy wentylacji, transformacji energii, rekuperacji, pompy ciepła /HVACR/
• Nadzór nad przydomowymi oczyszczalniami ścieków
• Pomiary temperatur
• Obsługa przewodowych i bezprzewodowych systemów wymiany danych
• Integracja systemów ogrzewania piecami gazowymi i innymi źródłami ciepła
• Mikrowentylacja, chłodzenie sufitowe
• Utrzymanie temperatury i filtracja wody w basenach przydomowych
• Podgrzewanie podjazdów do garaży
• Wypompowywanie wody z odwodnień
• Obsługa kamer, domofonów, interkomów, bram i furtek wejściowych
• Sterowanie bramami garażowymi
• Zapewnienie klimatu w ogrodach zimowych, przydomowych szklarniach i oranżeriach
• Podlewanie trawników, nawadnianie roślin
• Oświetlenie zewnętrzne i parkowe
• Sterowanie ściemniaczami /LED, żarowe, wyładowcze/
• Sterowanie terminowe wg kalendarza
• Nadzór nad akwariami, dozowanie pokarmów dla zwierząt
• Sterowanie standardowymi i magistralnymi aparatami elektrycznymi
• Obsługa aparatów natynkowych różnych producentów /ABB, Legrand, GIRA, Jung, LOGUS.../
• Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny /czujniki ruchu, włamaniowe, stłuczeniowe, .../
• Kontrola składu powietrza /wilgotność, gaz, CO2.../
• Obsługa lokalnych stacji pogodowych wykorzystanie danych meteorologicznych /kierunek wiatru, deszcz, nasłonecznienie, oblodzenie…/
• Monitoring pomp, studni, wycieków, zabezpieczenie przed zalaniem
• Sterowanie głosem
• Monitorowanie dostępu, czytniki linii papilarnych, klawiatury kodowe /ochrona zbiorów pamiątkowych i kolekcji/
• Integracja aparatury elektroinstalacyjnej różnych dostawców
• Pomiar zużycia nośników energii i mediów /SMART Metering/
• Obsługa urządzeń ułatwiających korzystanie z infrastruktury przez osoby niepełnosprawne
• Wsparcie dozoru osób chorych i dzieci
• Dostosowanie procedur obsługi do indywidualnych potrzeb użytkowników
• Sterowanie i współpraca z urządzeniami gospodarstwa domowego
• Nadzór nad sprawnością urządzeń wyposażenia rekreacyjnego i sportowego
• Sterowanie domowymi systemami audio-video
• Wizualizacja z wykorzystaniem WEB Serwera
• Integracja domowych systemów komputerowych
• Współpraca z odbiornikami TV /sterowanie domem przez TV/
• Integracja z telefonami komórkowymi użytkowników
• Integracja sterowania zdalnego z iPod, iPad, iPhone...
• Obsługa ekranami dotykowymi, w tym także SMART Mirror
• Zdalny dostęp przez Internet
• Przechowywanie danych na dodatkowych nośnikach /dyski, karty pamięci.../
• Współpraca z domowymi instalacjami satelitarnymi
• Komunikacja Email, GSM, GPRS, WiFi, RFox, ETH, Dali, M-Bus, MP-Bus...
• Realizacja scen oświetleniowych /DMX512/
• Integracja VoIP /np. Cisco/
• Integracja systemów p.poż, oddymiania i tryskaczy
• Podtrzymanie zasilania UPS, monitoring zaniku napięcia, oświetlenie awaryjne
• Przechowywanie instrukcji obsługi i dokumentacji obsługiwanych urządzeń
• Selektywne powiadamianie /np. specjalistów serwisu naprawczego/ o wymaganych usługach oraz składanie zamówień np. na uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych
• Redukcja negatywnego oddziaływania obiektu infrastrukturalnego na środowisko /monitoring zagrożeń, wycieki, nieszczelności, realizacja przełączeń zastępczych /
• Integracja gospodarowania zasobami mechatronicznymi budynku /windy, platformy, schody ruchome/
• Koordynacja systemów teleinformatycznych
• Racjonalizacja gospodarowania energią
• Samouczenie potrzeb domowników z indywidualizacją obsługi /np. przypominanie o stałych terminach, porach przyjmowania leków i powiadamianie w przypadku potrzeb natychmiastowej pomocy/
• Kontrola poboru energii z indywidualnych źródeł /bezpieczeństwo, oszczędność/
• Powiadamianie alarmowe adekwatnych służb
• Sterowanie mikroelektrowniami domowymi /np. piece grzewcze z generatorami prądu/
• Generowanie energii w systemie prosumenckim - współpraca z systemami SMART Grid
• Nadzór za pomocą systemu SCADA
• Zwykła wygoda konsumentów, czyli błogie oddawanie się innym uciechom życia, gdy inne zadania mogą być automatyzowane w sposób optymalnie korzystny
• .......... i co sobie ktoś wymarzy /patrz także SMART House/