EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

Zmiana Firmware wymaga użycia narzędzi specjalnych. Program Firmup1c służy do wgrywania nowego firmware do jednostek centralnych, a program flasher służy do wgrywania nowego firmware do modułów rozszerzających. Należy pobrać adekwatne narzędzie i wymagany firmware. Po rozpakowaniu narzędzia należy wyedytować adekwatny plik *.bat, w którym należy zmienić domyślny adres jednostki centralnej na rzeczywisty, zgodny z adresem przyłączonego modułu CPU. Po zmianie adresu należy odblokować dostęp do CPU jeżeli jest ono chronione hasłem /w konfiguracji CPU wykonać polecenie "Disable protection with password" wykorzystując narzędzie Mosaic/, uruchomić wybrany plik *bat i postępować zgodnie z instrukcjami ekranowymi. Patrz także opis na str. 215-217 w dokumentacji dostępnej tutaj.

. Foxtrot - firmware - základní moduly/ Basic modules / Базовые модули

 

Základní moduly/
Basic Modules/
Базовые модули
(CPU

Aktuální verze/
Current version/
Текущая версия

Předchozí verze/
Recent versions/
Предидущие версии

Popis změn/
Description/
Описание

 Datum/
Date/

Дата

 CP-1000 v7.2 archive:
v7.1
,
v7.0, v6.9, v6.8, v6.7, v6.6, v6.5, v6.4v6.3

v7.2 31.5.2012
 CP-1020 v7.2 archive:
v7.1
,
v7.0, v6.9, v6.8, v6.7, v6.6, v6.56.4v6.3

v7.2 31.5.2012
 IR-1061
 (I/O CP-1000/20)
v1.1 archive:
v1.0
v1.1 04.04.2012
         
 CP-1004 v7.2 archive:
v7.1
,
v7.0, v6.9, v6.8,  v6.7, v6.6, v6.5, v6.4, v6.3, v6.2, v6.1, v6.0, v5.9, v5.8, v5.7, v5.6, v5.5, v5.3, v5.2, v5.0v4.6, v4.5, v4.4, v4.3v4.2, v4.0, v3.9, v3.7 v3.6, v3.3, v3.2,
 v7.2  31.5.2012
 CP-1014 v7.2

archive: 
v7.1
,
v7.0, v6.9, v6.8,  v6.7, v6.6, v6.5, v6.4v6.3, v6.2, v6.1, v6.0, v5.9, v5.8, v5.7, v5.6, v5.5, v5.3, v5.2, v5.0, v4.6, v4.5, v4.4, v4.3,   v4.2, v4.0

v7.2 31.5.2012

 IR-1055
 
(I/O CP-1004/14)

v2.0 archive:
v1.9
,
v1.8, v1.7
v2.0  29.04.2011
IR-1057
 
(I/O CP-1004/14)
v1.2 archive:
v1.1
v1.2 10.03.2009
         
 CP-1005 v7.2 archive: 
v7.1
,
v7.0, v6.9, v6.8, v6.7, v6.6, v6.5v6.4, v6.3, v6.2, v6.1, v6.0, v5.9, v5.8,v5.7, v5.6, v5.5, v5.3, v5.2 v5.0, v4.6, v4.5, v4.3 v4.2 v4.0, v3.9, v3.7 v3.6 v3.3, v3.2
v7.2  31.5.2012
 CP-1015 v7.2 archive: 
v7.1
,
v7.0, v6.9, v6.8, v6.7 , v6.6, v6.5, v6.4, v6.3, v6.2, v6.1, v6.0, v5.9, v5.8,v5.7, v5.6, v5.5, v5.3, v5.2, v5.0v4.6, v4.5, v4.4, v4.3v4.2, v4.0
v7.2 31.5.2012
 IR-1056
 (I/O CP-1005/15)
v1.7 archive:
v1.6
,
v1.5, v1.4, v1.2, v1.1
v1.7  02.02.2011
         
 CP-1006 v7.2 archive:
v7.1
,
v7.0, v6.9, v6.8, v6.7, v6.6, v6.5, v6.4, v6.3, v6.2, v6.1, v6.0, v5.9
v7.2 31.5.2012
 CP-1016 v7.2 archive:
v7.1
,
v7.0, v6.9, v6.8, v6.7, v6.6, v6.5, v6.4, v6.3, v6.2, v6.1, v6.0, v5.9, v5.8, v5.7, v5.6, v5.5, v5.3, v5.2, v5.0
v7.2  31.5.2012
 CP-1026 v7.2

archive:
v7.1
,
v7.0, v6.9, v6.8, v6.7, v6.6, v6.5

v7.2  31.5.2012
 CP-1036 v7.2 archive:
v7.1
,
v7.0, v6.9, v6.8, v6.7, v6.6, v6.5
v7.2 31.5.2012
 IR-1059
 (I/O CP-10x6)
v1.2 archive:
v1.1,
v1.2  20.08.2010
         
 CP-1008 v7.2 archive:
v7.1
,
v7.0, v6.9, v6.8, v6.7, v6.6, v6.5, v6.4, v6.3, v6.2, v6.1, v6.0, v5.9
v7.2 31.5.2012
 CP-1018 v7.2 archive:
v7.1
,
v7.0, v6.9, v6.8, v6.7, v6.6, v6.5, v6.4,  v6.3, v6.2, v6.1, v6.0, v5.9 
v7.2 31.5.2012
 CP-1028 v7.2 archive:
7.1
,
v7.0, v6.9, v6.8, v6.7, v6.6, v6.5
 
v7.2 31.5.2012
 CP-1038 v7.2 archive:
v7.1
,
v7.0, v6.9, v6.8, v6.7, v6.6, v6.5
 
v7.2 31.5.2012
 IR-1060
 (I/O CP-10x8)
v2.0 archive:
v2.0 08.09.2010
         

Displeje na základních modulech/
Displays on Basic Modules/

Дисплейи на Базових модулях

 Aktuální verze/
Current version/

Текущая версия
Předchozí verze/
Recent versions/
Предидущие версии
 Popis změn/
Description/

Описание
 Datum/
Date/

Дата
OI-1073 (CP-1014/15)
OI-1074 (CP-1016)
v2.1

archive:
v2.0
, v1.9,
v1.8

v2.1  14.01.2011