EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

SMART Metering jest technologią zdalnego odczytu bieżących wskazań liczników energii, gromadzenia odczytanych danych i ich analizy w obrębie systemów telemetrycznych i rozliczeniowych. Zastosowane elementy struktury SMART Metering pozwalają na prognozowanie i racjonalizację poboru i rozdziału energii elektrycznej oraz reakcję poszczególnych węzłów adekwatnie do zakontraktowanych potrzeb. Sterowniki TECOMAT w naturalny sposób wpisują się w strukturę nowoczesnych elementów systemów SMART Metering stanowiąc węzły dwukierunkowej komunikacji pomiędzy licznikami a systemami rozliczeniowymi z możliwością prowadzenia indywidualnej predykcji i reakcji w ramach algorytmów sterowania nadrzędnego. /patrz także SMART Metering ze sterownikami TECOMAT Foxtrot/. Pozwalają one na inteligentne zarządzanie energią, generowanie raportów, egzekucję funkcji oszczędzania energii oraz prowadzenie procesów obniżających jej koszt zapewniając jednocześnie optymalizację warunków eksploatacji urządzeń i zachowanie komfortu użytkowników.

     SX-1181 Moduł Master dla 64 liczników w sieci M-Bus                                                      Submoduł MR-0158 Master dla 6 liczników w sieci M-Bus
 

 


 


Wyjścia impulsowe S0 według normy PN-EN 62053-31 (DIN43864)


Przykład licznika z wyjściami impulsowymi S0 dla dwukierunkowego przepływu energii /np. dla celów rozliczeniowych generacji prosumenckiej/

 Wyjście nadajnika stanowi tranzystor „npn” z otwartym kolektorem OC

Typowe parametry:
• Połączenie wyjść - bezpośrednie, dwuprzewodowe, typ wyjścia: open collector
• Liczba impulsów - programowana od 0.15 do 10 000 imp./1 kWh
• Szerokość impulsów - programowana, standardowo 40 ms
• Napięcie zasilające - znamionowe 24 VDC
• Napięcie zasilające - maksymalne 30 VDC
• Prąd - 5 do 15 mA DC