EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

Submoduły komunikacyjne do systemu TECOMAT
Więcej patrz Wyroby katalogowe

. MR-0104

MR-0104 RS232 - Interfejs komunikacji szeregowej
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xRS232 Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  Płytka elektroniczna wstawiana do wewnątrz CPU
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 101 04 MR-0104, 1xRS232 submoduł dodatkowego portu transmisji szeregowej (kanał komunikacyjny CH2 dla TECOMAT Foxtrot lub CH1-n dla TECOMAT TC700); Prędkość transmisji do 200kbit/s; Długość połączenia do 15mb.; Protokoły wybierane programowo (ProfibusDP Master, USB, Modbus, EPSNET), modemy, GSM-SMS lub protokoły własne użytkownika; Komunikacja PTP z przemiennikami częstotliwości, sterownikami, skanerami kodów, kamerami, dodatkowymi panelami obsługi operatorskiej, komputerami, drukarkami i innymi urządzeniami zewnętrznymi;

. MR-0105

MR-0105 RS232, RS485 - Interfejs komunikacji szeregowej
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xRS485, 2xRS232 Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  Płytka elektroniczna wstawiana do wewnątrz CPU
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 101 05 MR-0105, 1xRS485, 2xRS232 submoduł dodatkowych portów transmisji szeregowej (kanał komunikacyjny CH2 dla TECOMAT Foxtrot lub CH1-n dla TECOMAT TC700);
Porty RS232: - Prędkość transmisji do 200kbit/s; Długość połączenia do 15mb.; Protokoły wybierane programowo (ProfibusDP Master, USB, Modbus, EPSNET), modemy, GSM-SMS lub protokoły własne użytkownika; Komunikacja PTP z przemiennikami częstotliwości, sterownikami, skanerami kodów, kamerami, dodatkowymi panelami obsługi operatorskiej, komputerami, drukarkami i innymi urządzeniami zewnętrznymi;
Port RS485: - Prędkość transmisji do 2Mbit/s; Długość połączenia do 1200 mb. (dla prędkości 120kbit/s.); Protokoły wybierane programowo (ProfibusDP Master-Slave, EPSNET Master-Slave, Modbus); Komunikacja sieciowa do 32 uczestników;

. MR-0106

MR-0106 RS232, RS485 - Interfejs komunikacji szeregowej
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 2xRS485, 1xRS232 Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  Płytka elektroniczna wstawiana do wewnątrz CPU
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 101 06 MR-0106, 2xRS485, 1xRS232 submoduł dodatkowych portów transmisji szeregowej (kanał komunikacyjny CH2 dla TECOMAT Foxtrot lub CH1-n dla TECOMAT TC700);
Port RS232: - Prędkość transmisji do 200kbit/s; Długość połączenia do 15mb.; Protokoły wybierane programowo (ProfibusDP Master, USB, Modbus, EPSNET), modemy, GSM-SMS lub protokoły własne użytkownika; Komunikacja PTP z przemiennikami częstotliwości, sterownikami, skanerami kodów, kamerami, dodatkowymi panelami obsługi operatorskiej, komputerami, drukarkami i innymi urządzeniami zewnętrznymi;
Porty RS485: - Prędkość transmisji do 2Mbit/s; Długość połączenia do 1200 mb. (dla prędkości 120kbit/s.); Protokoły wybierane programowo (ProfibusDP Master-Slave, EPSNET Master-Slave, Modbus); Komunikacja sieciowa do 32 uczestników;

. MR-0114

MR-0114 RS485 - Interfejs komunikacji szeregowej
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xRS485 Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  Płytka elektroniczna wstawiana do wewnątrz CPU
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 101 14 MR-0114, 1xRS485 submoduł dodatkowych portów transmisji szeregowej (kanał komunikacyjny CH2 dla TECOMAT Foxtrot lub CH1-n dla TECOMAT TC700);
Porty RS485: - Prędkość transmisji do 2Mbit/s; Długość połączenia do 1200 mb. (dla prędkości 120kbit/s.); Protokoły wybierane programowo (ProfibusDP Master-Slave, EPSNET Master-Slave, Modbus); Komunikacja sieciowa do 32 uczestników;

. MR-0115

MR-0115 RS485 - Interfejs komunikacji szeregowej
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 3xRS485 Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  Płytka elektroniczna wstawiana do wewnątrz CPU
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 101 15 MR-0115, 3xRS485 submoduł dodatkowych portów transmisji szeregowej (kanał komunikacyjny CH2 dla TECOMAT Foxtrot);
Porty RS485: - Prędkość transmisji do 2Mbit/s; Długość połączenia do 1200 mb. (dla prędkości 120kbit/s.); Protokoły wybierane programowo (ProfibusDP Master-Slave, EPSNET Master-Slave, Modbus); Komunikacja sieciowa do 32 uczestników;

. MR-0124

MR-0124 RS422 - Interfejs komunikacji szeregowej
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xRS422 Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  Płytka elektroniczna wstawiana do wewnątrz CPU
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 101 24 MR-0124, 1xRS422 submoduł dodatkowego portu transmisji szeregowej (kanał komunikacyjny CH2 dla TECOMAT Foxtrot lub CH1-n dla TECOMAT TC700);
Port RS422: - Prędkość transmisji do 2Mbit/s; Długość połączenia do 1200 mb. (dla prędkości 120kbit/s.); Komunikacja o mniejszym znaczeniu przemysłowym, głównie do obsługi urządzeń takich jaak: modemy, drukarki, panele operatorskie i wyświetlacze, inteligentne czujniki obiektowe, zadajniki, falowniki czy czytniki kodu kreskowego lub kamery;

. MR-0152

MR-0152 RS485 - Interfejs komunikacji szeregowej z protokołem Profibus DP Slave
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xRS485, Profibus DP, 12 Mbit/s Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  Płytka elektroniczna wstawiana do wewnątrz CPU
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 101 52 MR-0152, 1xRS485 submoduł dodatkowego portu transmisji szeregowej z protokołem Profibus DP Slave (kanał komunikacyjny CH2 dla TECOMAT Foxtrot lub CH1-n dla TECOMAT TC700);
Port RS485: - Prędkość transmisji do 12Mbit/s; Długość połączenia do 1200 mb. (dla prędkości 187kbit/s.); Komunikacja z zewnętrznym Masterem sieci Profibus DP;

. MR-0154

MR-0154 TCL2 - Interfejs komunikacji szeregowej magistrali systemu TECOMAT
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xTCL2 Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  Płytka elektroniczna wstawiana do wewnątrz CPU
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 101 54 MR-0154, 1xTCL2 submoduł komunikacji magistalą systemową z jednostkami peryferyjnymi w strukturze zdecentralizowanej (kanał komunikacyjny CH2 dla TECOMAT TC700); Transmisja w standardzie RS485, prędkość 345kbit/s.;  Długość połączenia do 300mb. (dla 120kbit/s.);

. MR-0155

MR-0155 FSK Modem - Interfejs transmisji liniami telefonicznymi
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xFSK Modem Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  Płytka elektroniczna wstawiana do wewnątrz CPU
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 101 55 MR-0155, 1xFSK Modem submoduł komunikacji liniami telefonicznymi w trybie asynchronicznym (Frequency Shift Keying FSK) (kanał komunikacyjny CH2 dla TECOMAT Foxtrot lub CH1-n dla TECOMAT TC700); Prędkość transmisji 50-1200bit/s.; Przesył Full-Duplex; Połączenie 2 lub 4 przewodowe; Zakres pasma 300Hz-3,4kHz;

. MR-0156

MR-0156 FSK Modem - Interfejs transmisji liniami telefonicznymi ze wzmacniaczem
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xFSK Modem Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  Płytka elektroniczna wstawiana do wewnątrz CPU
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 101 56 MR-0156, 1xFSK Modem submoduł komunikacji liniami telefonicznymi w trybie asynchronicznym (Frequency Shift Keying FSK) (kanał komunikacyjny CH2 dla TECOMAT Foxtrot lub CH1-n dla TECOMAT TC700); Prędkość transmisji 50-1200bit/s.; Przesył Full-Duplex; Połączenie 2 lub 4 przewodowe; Zakres pasma 300Hz-3,4kHz;

. MR-0158

MR-0158 M-Bus Master - Interfejs odczytu liczników energii
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xM-Bus Master dla 20 Slave Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  Płytka elektroniczna wstawiana do wewnątrz CPU
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 101 58 MR-0158, 1xM-Bus Master; Komunikacja magistralą z protokołem wykorzystywanym przez liczniki pomiaru zużycia energii i mediów; Obsługa do 20 urządzeń (Slave); Prędkość transmisji 9,6 kbit/s; Długość połączenia do 200mb.;

. MR-0159

MR-0159 LON - Interfejs magistrali komunikacyjnej Local Operating Network
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xLON Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  Płytka elektroniczna wstawiana do wewnątrz CPU
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 101 59 MR-0159, 1xLON; Wymiana do 25 wejściowych i 25 wyjściowych wartości rekonfigurowanych zmiennych sieciowych;

. MR-0160

MR-0160 CAN - Interfejs magistrali komunikacyjnej Controller Area Network
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 2xCAN Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  Płytka elektroniczna wstawiana do wewnątrz CPU
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 101 60 MR-0160, 2xCAN; (Protokoł SJA1000, Philips);

. MR-0161

MR-0161 CAN - Interfejs magistrali komunikacyjnej Controller Area Network
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xCAN Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  Płytka elektroniczna wstawiana do wewnątrz CPU
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 101 61 MR-0161, 1xCAN; (Protokoł SJA1000, Philips);

. MX-0301

MX-0301 Wiegand - Interfejs czytników kart "chipowych"
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xWiegand Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  Płytka elektroniczna wstawiana do wewnątrz CPU
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 103 01 MX-0301, 1xWiegand; Komunikacja z czytnikami kart "chipowych";