EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

Moduły komunikacyjne do systemu TECOMAT Foxtrot
Więcej patrz Wyroby katalogowe

. CF-1141

CF-1141 Moduł Master dla dwóch nitek sieci CIB z wbudowanym separatorem
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 2xCIB, 1xTCL2 Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  2 moduły na listwie 35mm Přechod na seznam  Firmware
Złącza    Zaciski śrubowe Přechod na seznam  Rysunki elewacyjne CAD
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 111 41 CF-1141, Master CIB, 2xCIB, 1xTCL2; Rozszerzenie magistrali CIB do kolejne 2 nitki do 64 modułów peryferyjnych; Zasięg do 500mb dla każdej z nitek CIB; Wbudowany separator o obciażalności do 1A dla każdej z nitek CIB.

. C-BS-0001M

C-BS-0001M Separator zasilania dla jednej nitki CIB /obciążalność1A/
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xCIB Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  1 moduł na listwie 35mm Přechod na seznam  Firmware
Złącza    Zaciski śrubowe Přechod na seznam  Rysunki elewacyjne CAD
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 133 55 C-BS-0001M, 1xSeparator zasilania dla jednej nitki magistrali CIB; Obciążenie 1A; Zasilanie 24-27VDC;


. SC-1101

SC-1101 RS232, RS485 - Interfejs komunikacji szeregowej
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xRS232, 1xRS485, 1xTCL2 Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  1 moduł na listwie 35mm Přechod na seznam  Firmware
Złącza    Zaciski śrubowe Přechod na seznam  Rysunki elewacyjne CAD
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 111 01 SC-1101, 1xRS232 lub 1xRS485. Moduł dodatkowych kanałów komunikacji szeregowej. Włączany do magistrali TCL2. Maksymalna, sumaryczna ilość kanałów jednoczesnej komunikacji szeregowej w systemie TECOMAT Foxtrot wynosi 10, z czego cztery kanały dostępne są na jednostce centralnej CPU /CH1-CH4/.

. SC-1102

SC-1102 CAN - Interfejs komunikacji szeregowej
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xCAN, 1xTCL2 Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  1 moduł na listwie 35mm Přechod na seznam  Firmware
Złącza    Zaciski śrubowe Přechod na seznam  Rysunki elewacyjne CAD
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 111 02 SC-1102, 1xCAN.. Moduł dodatkowego kanału komunikacji szeregowej z protokołem CAN. Włączany do magistrali TCL2. Maksymalna, sumaryczna ilość kanałów jednoczesnej komunikacji szeregowej w systemie TECOMAT Foxtrot wynosi 10, z czego cztery kanały dostępne są na jednostce centralnej CPU /CH1-CH4/.


. UC-1203

UC-1203 MP-Bus - Moduł komunikacji z serwonapędami Belimo
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xMP-Bus, 1xTCL2 Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  1 moduł na listwie 35mm Přechod na seznam  Firmware
Złącza    Zaciski śrubowe Přechod na seznam  Rysunki elewacyjne CAD
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 112 03 UC-1203, moduł protokołu komunikacji sieciowej MP-Bus z napędami systemów wentylacyjnych Belimo; Obsługa do 8 napędów; Włączany do magistrali TCL2;

. UC-1204

UC-1204 OpenTherm - Moduł komunikacji z systemami ciepłowniczymi
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xOpenTherm, 1xTCL2 Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  1 moduł na listwie 35mm Přechod na seznam  Firmware
Złącza    Zaciski śrubowe Přechod na seznam  Rysunki elewacyjne CAD
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 112 04 UC-1204, moduł protokołu OpenTherm komunikacji sieciowej z urządzeniami wyposażenia kotłowni; Obsługa protokołów OT/+ (OpenTherm/plus) i OT/– (OpenTherm/Lite); Włączany do magistrali TCL2;

. RF-1131

RF-1131 RFox Master - Moduł komunikacji radiowej z peryferiami sterownika Foxtrot
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xRFox Master, 1xTCL2 Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  1 moduł na listwie 35mm Přechod na seznam  Firmware
Złącza    Zaciski śrubowe Přechod na seznam  Rysunki elewacyjne CAD
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 111 31 RF-1131, moduł bezprzewodowej magistarli systemowej, Master komunikacji radiowej; Obsługa do 64 odbiorników Slave; Transmisja w paśmie 868,35 MHz; Zasięg do 50mb. wewnątrz obiektów budowlanych oraz około 150mb. w przestrzeni otwartej; Komunikacja z modułami analogowymi i dwustanowymi rozszerzającymi sterownika /wersja RFox/; Włączany do magistrali TCL2;

. SX-1181

SX-1181 M-Bus Master komunikacji z systemami meteringowymi
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xM-Bus, 1xRS232 Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  1 moduł na listwie 35mm Přechod na seznam  Firmware
Złącza    Zaciski śrubowe Přechod na seznam  Rysunki elewacyjne CAD
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 111 81 SX-1181, 1xM-Bus, 1xRS232, moduł Master sieci komunikacji z systemami meteringowymi wg protokołu M-Bus; Obsługa do 64 stacji Slave; włączany do złącza RS232 np. kanału CH1.


. KB-0552

KB-0552 Konwerter TCL2/RS485 - światłowód do 1750mb.
 
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xOpto, Multimode, ST konektor, 1xTCL2 Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  1 moduł na listwie 35mm Přechod na seznam  Firmware
Złącza    Zaciski śrubowe Přechod na seznam  Rysunki elewacyjne CAD
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 TXN 105 52 KB-0552, moduł konwertera dla przedłużenia magistrali systemowej TCL2 kablem optycznym; Zasięg do 1750 mb.; Transmisja 345kbit/s; Włączany do magistrali TCL2;

. KNX IP BAOS

KNX IP BAOS Konwerter ETH-KNX
 
DI Dokumentace v PDF  Karta katalogowa (0.3 MB)
DO Dokumentace v PDF  Dokumentacja wyrobu (0.2MB)
AI Dokumentace v PDF  Instrukcja eksploatacji (3.2MB)
AO Dokumentace v PDF  Wytyczne projektowe (1.0MB)
COM 1xETH; 1xKNX Dokumentace v PDF  Deklaracja CE
DESIGN  2 moduły na listwie 35mm Přechod na seznam  Firmware
Złącza    Zaciski śrubowe Přechod na seznam  Rysunki elewacyjne CAD
    Dokumentace v PDF  Kompletny katalog FOXTROT (17MB) Přechod na seznam  Sklep
 Numer katalogowy  Parametry techniczne
 KNX IP BAOS 771 /250 obiektów/
 KNX IP BAOS 772 /1000 obiektów/
KNX IP BAOS; Moduł konwertera /ObjectServer dla KNX/ dla umożliwienia zarządzania urządzeniami instalacji KNX przez Klienta w sieci LAN. Komunikacja ze sterownikiem TECOMAT protokołem HTTP, port 80. Reżim pracy TCP master. Połączenie wykorzystuje dwa kanały komunikacyjne pracujące w trybie UNI. Konfiguracja od strony KNX narzędziem ETS4. Konfiguracja od strony TECOMAT narzędziem Mosaic. Wymagany Profil Aplikacyjny KnxLib /patrz Profile Aplikacyjne /