EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com

Smart Grid jest strukturą "inteligentnego systemu energetyczngo" łączącego układy produkcji energii elektrycznej, jej dystrybucji i konsumpcji, nowoczesną automatykę sterującą, zespoły pomiarowe i wykonawcze, urządzenia rozdziału i przesyłu oraz oprogramowanie pozwalające optymalizację wytwarzania, planowanie obciążeń, analizę danych masowych i reakcję na indywidualne potrzeby odbiorców. Smart Grid pozwala na integrację tradycyjnych elektrowni węglowych, wodnych czy jądrowych z dynamicznie rozwijającą się grupą Odnawialnych Źródeł Energii takich jak farmy wiatrowe i solarne, elektrownie geotermiczne czy biogazownie. Smart Grid pozwala na informatyczne zarządzanie obciążeniem poszczególnych źródeł energii oraz optymalizację rozpływu mocy z uwzględnieniem przepustowości sieci dystrybucyjnych, planowanego zapotrzebowania i chwilowych potrzeb użytkowników. W kompozycji współpracy ze skomputeryzowanymi systemami pomiarowo-rozliczeniowymi Smart Metering, możliwa jest daleko idąca racjonalizacja gospodarowania zasobami energetycznymi na skalę lokalną i międzynarodową. Rozwiązania bazujące na centrach komunikacyjnych TECOMAT stanowią najnowocześniejszą ofertę pozwalajacą na zwiększenie efektywności, niezawodności i bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz produkcję energii przez bardziej świadomą eksploatację zasobów, a tym samym na przyczynianie się do ochrony klimatu.


Cechy inteligentnego systemu energetyczngo Smart Grid

- usługi monitorowania i zwiększania wydajności zużycia energii, przesyłanie informacji klientom,
- zarządzanie zużyciem energii,
- definiowanie taryf (czas zużycia, maksymalne zapotrzebowanie, sezonowość),
- oszczędność energii,
- reakcja na popyt na rynku energetycznym i wsparcie działania sieci energetycznej, ograniczenie obciążenia szczytowego,
- inteligentne gospodarstwa domowe, automatyka domowa, zdalne sterowanie urządzeniami przez klienta,
- zdalne dołączanie, odłączanie i ograniczanie obciążenia,
- analiza, modelowanie i prognozowanie obciążenia (dla rynków energetycznych, w celu planowania i zapewnienia działania sieci energetycznej, zmniejszenia zużycia energii, itp.),
- rozliczanie i fakturowanie,
- Wirtualna Elektrownia, osadzone źródła energii odnawialnej i produkcja w skojarzeniu,
- zwiększanie konkurencyjności i wydajności na rynkach energetycznych,
- obsługa klienta za pomocą RESC, DSO i ESCO,
- wykrywanie oszustw,
- dostęp do informacji dla władz i badaczy,
- zarządzanie miernikami,
- analiza stanu sieci energetycznej,
- monitorowanie jakości i stabilności energii,
- przedpłaty,
- usługi dodatkowe, takie jak rezerwy kontrolowane za pomocą częstotliwości, kontrola napięcia i energii reakcyjnej,
- analiza awarii i serwis prewencyjny,
- bezpieczeństwo, ochrona, usługi telemedyczne, społeczne usługi alarmowe.