EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
Oferta rynkowa EMEA Gateway


1. Zakres aktywności rynkowej i doświadczenie


EMEA Gateway operuje na rynku systemów automatyzacji procesów technologicznych. Oferujemy kompleksowe rozwiązania i usługi stawiając do dyspozycji Klientów doświadczenie projektowe i uruchomieniowe personelu i podmiotów kooperujących. Podstawowe umiejętności wynikają z realizacji rozwiązań prototypowych i pionierskich dla odbiorców z wielu branż gospodarki oraz prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dla przemysłu maszynowego i wytwórczego. Naszą domeną jest działalność w zakresie opracowań nowatorskich algorytmów technologicznych i wdrożeń kompleksowych systemów sterowania bazujących na programowalnych kontrolerach PLC i komputerowym nadzorze dyspozytorskim.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu prezentacji i upowszechnianiu wyników w formie opracowań wymaganych harmonogramami etapów rozliczeniowych grantów i prac badawczo-rozwojowych.
Sami tworzymy algorytmy sterowania lub programujemy układy automatyzacji na podstawie już zdefiniowanych algorytmów określających przebieg procesów technologicznych. Szczególną wagę przykładamy do opracowania nowych rozwiązań stawiających wysokie wymagania inżynierskie i projektowe.
Obsługujemy różne branże przemysłu. Każda z nich charakteryzuje się indywidualnymi wymaganiami odnośnie warunków pracy i zastosowanych formuł realizacji procesów sterowania.
Klientom oferujemy naszą wiedzę, doświadczenie i pełne zaangażowanie. Chętnie podejmujemy tematy jednostkowe, trudne i nietypowe.

Posiadamy wiedzę inżynierską obejmującą kompleksowe rozwiązania systemów automatyzacji, a w tym w zakresie:
- programowania sterowników PLC
- wizualizacji
- diagnostyki
- pozycjonowania
- Motion Control
- pomiarów wielkości analogowych
- regulacji

Oferujemy rozwiązania technologiczne własne lub transfer technologii we współpracy z podmiotami posiadającymi specjalistyczną wiedzę w zakresie:
- prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle wytwórczym
- wytwarzania biogazu
- montażu
- obróbki metali i drewna
- zgrzewania i tłoczenia
- transportu wewnątrzzakładowego
- prowadzenia nadzoru dyspozytorskiego

Oferujemy konfiguracje scentralizowane i rozproszone, w tym także o podwyższonych parametrach niezawodności o strukturze redundantnej.

Realizujemy zadania kontroli procesów grzania, chłodzenia, stabilizacji przepływów, natężeń, poziomów z wykorzystaniem algorytmów regulacji powszechnie wykorzystywanych w technologiach przemysłowych oraz w kotłowniach, pompowniach wody, przepompowniach ścieków, systemach klimatyzacji w budynkach użyteczności publicznej, biurach i domach mieszkalnych.

Dostarczmy kompleksowe rozwiązania systemów automatyzacji maszyn, linii produkcyjnych i kompletnych obiektów technologicznych.
Zapewniamy optymalizację wymiany danych technologicznych przez wysokowydajne sieci komunikacyjne, w tym także w konfiguracji ze zintegrowanym Web Serwerem, dedykowanymi stronami www i dostępem do Internetu.


Standardowy proces realizacji inwestycji przebiega następująco:

- zbadanie potrzeb klienta
- propozycja rozwiązania zagadnienia
- projekt automatyki, elektryki i systemu informatycznego
- oprogramowanie PLC i komputerów
- montaż szaf sterowniczych i elektrycznych
- montaż obiektowy automatyki i elektryki
- uruchomienie
- szkolenie personelu obsługi operatorskiej

Oferujemy także kompletację i dostawy systemów automatyki do projektów własnych Klienta, bądź rozwiązań firm trzecich.
Dostarczamy bogatą gamę kontrolerów programowalnych TECOMAT spełniających wymagania normy IEC 61131-3 wytwarzanych w procesach zgodnych z ISO 9001:2000 potwierdzonych certyfikatami przez IQNet, CQS i EZU i jakości popartej 3 letnią gwarancją.

Stosujemy poniższe standardy dostaw wyrobów i realizacji usług:

- Dystrybucja komponentów /EXW lub DDU loco plac budowy, indywidualne warunki handlowe na bazie cen producenta/
- Terminy realizacji dostaw - bezpośrednio z europejskich magazynów producenta
- Gwarancja na usługi 1 rok z opcją płatnego przedłużenia
- Gwarancja na wyroby wg warunków producenta /sterowniki Tecomat 3 lata/
- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z dostępem do wsparcia w trybie 24h/365
- Nadzór nad realizacją projektów przez osoby z uprawnieniami SEP 1kV
- Standardy opracowania dokumentacji w oparciu o narzędzia EPLAN i AutoCad
- Dostawa rozwiązań z indywidualnymi dokumentami DTR i deklaracjami CE
- Prowadzenie projektów w standardzie narzędzia Project Manager
- Wykonanie dokumentacji i oprogramowania przez specjalistów posiadających certyfikaty szkoleniowe w zakresie wiedzy specjalistycznej obejmującej programowanie sterowników PLC, systemów wizualizacji i komunikacji firm Teco, Omron, Rockwell, Siemens, 3M, MS-Project, Trumph Laser i wielu innych
- Kalkulacja inwentaryzacyjna projektów wg standardów KNR

2. Rozwiązania PLC

Zapewniamy możliwość projektowania i kompleksowej budowy układów automatyzacji oraz wymiany starych sterowników PLC na nowe. Pomagamy w doborze odpowiedniego sprzętu, instalujemy i programujemy sterowniki w oparciu o potrzeby Klienta.

Typowy projekt systemu sterowania PLC obejmuje:

- Moduł kompleksowego zarządzania projektem, deklaracji składników i organizacji jego struktury
- Moduł monitorowania programu umożliwiający wymuszanie nastaw i wprowadzanie punktów kontrolnych
- Moduł programu interfejsowego dla realizacji procesów technologicznych
- Moduł obwodów bezpieczeństwa i odstawienia awaryjnego instalacji
- Moduł wizualizacji, obsługi serwisowej i nastaw operatorskich
- Moduł programowej emulacji sterownika dla przedaplikacyjnej symulacji programu użytkowego
- Moduł systemu zarządzania nadrzędnego i archiwizacji SCADA
- Moduł symulacji paneli obsługi operatorskiej do prowadzenia testów bez budowy rzeczywistej struktury układu automatyki
- Moduł pętli regulatorów PID
- Moduł graficznej analizy dla programowego śledzenia stanów z funkcją 16-to kanałowego oscyloskopu prezentującego wybrane parametry
- Moduł kreowania struktur komunikacji wewnątrz systemu automatyzacji i połączeń sieciowych ze środowiskiem zewnętrznym

3. Nadzór dyspozytorski i zarządzanie SCADA


Oferujemy system nadzoru, sterowania nadrzędnego, zarządzania dyspozytorskiego i archiwizacji procesów w oparciu o nowoczesny system SCADA Reliance umożliwiający optymalne wykorzystanie dostępnych surowców i źródeł energii, ocenę stanu procesów oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń.

Cechy charakterystyczne oferowanych rozwiązań
- intuicyjna obsługa dyspozytorska w czasie rzeczywistym
- wielopoziomowy wybór monitorowanego obiektu
- koordynacja niezależnych podsystemów z wykorzystaniem kanałów OPC (OLE for PC - Object Linking and Embedding for Process Control)
- podział funkcyjny lub tematyczny prezentowanych informacji
- rozbudowane opcje logowania użytkowników
- możliwość śledzenia parametrów pracy i stanu monitorowanego obiektu /traceability/
- zarządzanie procesem technologicznym
- zarządzanie jakością i analiza wydajności
- kontrola pracy i kontrola dokumentów
- alokowanie oraz kontrola statusu zasobów
- zdalny dostęp z wykorzystaniem technologii internetowych
- gromadzenie danych oraz archiwizowanie meldunków i alarmów
- prowadzenie nadzoru przedusterkowego i serwisowego instalacji

4. Obsługa operatorska HMI

Oferujemy rozwiązania służące do bezpośredniej obserwacji i obsługi obiektów technologicznych wyposażonych w programowalne układy automatyki. Urządzenia te wykorzystywane są także do realizacji zadań wspierających układy sterowania PLC w zakresie gromadzenia dokumentacji, instrukcji technologicznych, prowadzenia obliczeń pomocniczych, harmonogramowania pracy, obsługi urządzeń pomiarowych, emulacji kontrolerów Soft PLC i koncentracji danych
- Proponujemy lokalne i zdalne systemy obsługi operatorskiej bazujące na pulpitach dotykowych oraz rozwiązaniach standardowych.
- Oferujemy wizualizację procesów w formie graficznej z elementami wielokanałowej analizy oscyloskopowej w trybie on-line
- Udostępniamy możliwość lokalnej obsługi węzłów sterowniczych w trybach zmiany algorytmów i receptur technologicznych prowadzonych procesów.
- Aplikujemy dedykowane konto w sieci WWW dla zdalnej obsługi instalacji przez zintegrowany Web Server
- Opracowujemy rozwiązania dla bezpośredniej wizualizacji procesów technologicznych, prowadzenie dialogu operator – proces, raportowania tendencji, trendów i statystyk, prowadzenia obliczeń wspierających procesy technologiczne oraz wprowadzania nastaw, korekt, punktów odniesienia i haseł.


5. Projektowanie i budowa systemów automatyki rozległych obiektów technologicznych

W ramach kompleksowej obsługi rozległych obiektów technologicznych realizujemy także zadania dodatkowe i uzupełniające, a w tym:
- projekty AKPiA
- projekty szaf NN i MCC
- projekty tras kablowych i okablowania obiektów
- pomoc przy doborze optymalnego osprzętu
- projekty instalacji odgromowych
- wsparcie w zakresie obróbki mechanicznej, cieplnej i spawania specjalistycznego
- opracowanie algorytmów sterowania i współpracy z zakładowymi systemami informatycznymi
- opracowanie algorytmów komunikacji danych z odbiorcami zewnętrznymi


6. Systemy zarządzania obiektami infrastrukturalnymi (HMS/BMS)

Oferujemy kompleksowe rozwiązania automatyki stosowane w budynkach technologicznych, obiektach biurowych i pomieszczeniach indywidualnych.

Automatyka HMS/BMS obejmuje:
- zintegrowane funkcje specjalistyczne dla zadań z zakresu kontroli klimatu /HVAC/
- urządzenia sygnalizacji alarmowej i kontroli dostępu /EZS/
- urządzenia sygnalizacji pożarowej /EPS/
- funkcje integracji systemów ochrony obiektów EZS/EPS, personalizacji uprawnień i kontroli dostępu /Access Control/
- systemy zasilania elektrycznego głównego i uzupełniającego /baterie solarne, źródła odnawialne/
- systemy nadzoru i racjonalizacji indywidualnego poboru mediów i energii
- systemy napędu i sterowania schodów ruchomych, platform i wind
- urządzenia sygnalizacji dźwiękowej, powiadamiania i nagłaśniania
- systemy komunikowania osobistego i identyfikacji miejsca pobytu
- urządzenia audiowizulane
- urządzenia komunikacji bezprzewodowej
- systemy archiwizowania, raportowania i zarządzania dyspozytorskiego obiektami infrastrukturalnymi


7. Usługi


Proponujemy kompleksową obsługę obejmującą transfer wiedzy i działalność inżynierską, a w tym:
- Realizacja projektów "pod klucz"
- Szkolenia z zakresu projektowania układów sterowania PLC i wizualizacji
- Aktualizacje /Upgrade/ software i hardware /Retrofit/ systemów automatyzacji
- Prowadzenie odczytów i prezentacji z zakresu automatyzacji procesów technologicznych
- Serwisowanie urządzeń AKPiA
- Informatyzacja
- Przeglądy konserwacyjne układów automatyki
- Modyfikacje urządzeń sterowania /wymiana lub zamiana sterowników PLC na nowocześniejsze np. Tecomat/
- Opracowanie uzupełniających algorytmów sterowania
- Dodawanie nowych funkcjonalności pracy obiektów technologicznych
- Wymiana okablowania
- Poprawa systemów bezpieczeństwa
- Prowadzenie testów ponaprawczych
- Szkolenie personelu obsługi urządzeń technologicznych

Wykonujemy przeglądy i konserwacje systemów automatyki, zmniejszając w ten sposób ryzyko ewentualnych usterek i przestojów. Obsługujemy instalacje naszych klientów jak i instalacje firm trzecich.