EMEA Gateway
T. +48.228145000
F. +48.224869753
E. info@emeagateway.com
EMEA Gateway jest specjalistycznym dostawcą wyrobów, rozwiązań i usług inżynierskich dla nowoczesnych technologii przemysłowych
EMEA Gateway is a specialistic supplier of products , solutions and engineering services for modern industrial technologies
EMEA Gateway является специализированным поставщиком продуктов, разрешений и проектов инженерства для современных промышленных технологий
EMEA Gateway ist ein fachlich Lieferant der Produkte, der Lösungen und der Ingenieurservices für moderne industrielle Technologien

UWAGA!!! DALSZA TREŚĆ STRONY W PRZYGOTOWANIU.
ATTENTION PLEASE!!! THE NEXT CONTENTS OF THIS SITE IS UNDER CONSTRUCTION


Welcome to EMEA Gateway. We are building the Internet organized business system for Industrial Automation Technical Experts and Customers to be launched soon. Please visit again to see what interesting solutions we have integrated.


                                                                             EMY eye®
                              Bezpieczniej na drogach

                                                                               
                                                                                             P 387080
                                                                                 WIPO ST 10/C PL387080

EMY eye® jest urządzeniem pozwalającym na ciągłą rejestrację zdarzeń w i sygnałów w momentach poprzedzających zagrożenie i w czasie jego występowania oraz ich trwałego zapisu w pamięci urządzenia po zaistnieniu sygnału wyzwalającego.

Rejestrator Zdarzeń Incydentalnych EMY eye® jest urządzeniem elektronicznym działającym na zasadzie gromadzenia danych przedstawiających informacje przed wystąpieniem sygnału wyzwalającego rejestrację. Produkt może być stanowić element wyposażenia dodatkowego pojazdów. Urządzenie może służyć do zobrazowania szczegółów przed gwałtownym zatrzymaniem pojazdu lub incydentem z jego udziałem, może zatem służyć do automatycznego zapisu zdarzeń już minionych, jednak istotnych dla oceny następstw, które wyzwoliły proces rejestracji. Dane z pamięci rejestratora mogą być łatwo odczytywane przez Policję i inne uprawnione służby, co pozwala na odtworzenie ciągu zdarzeń bezpośrednio poprzedzających zatrzymanie pojazdu jak również wcześniejszych, które zostały utrwalone na skutek decyzji użytkownika lub innego sygnału wyzwalającego. Tak wykorzystany rejestrator może przyczynić się do radykalnej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.